ABC (pojęcie)

ABC (skr.)
1. Model stosowany w terapii racjonalno-emotywno-behawioralnej (REBT) do analizowania problemów klienta w kategoriach: A – zdarzenie aktywizujące, B – przekonania wartościujące, C – konsekwencje behawioralne i emocjonalne. Czasem rozszerza się ten model do postaci ABCDE, dodając: D – rozważania racjonalne, E – efekty zastosowania racjonalnego myślenia. 2. Skrótowy zapis sekwencji efektów w terapii behawioralnej: efekt, zachowanie, konsekwencja. CS 1-2.    

David G. Myers: Psychologia społecznaKiedy chcemy poznać czyjeś postawy, pytamy o opinie i uczucia związane z jakąś osobą lub zdarzeniem i wywoływane przez nie zachowania. Wszystkie reakcje wyrażające nasz niechętny lub przychylny stosunek wobec kogoś lub czegoś, niezależnie, czy przybiera postać przekonań, uczuć czy tendencji w zachowaniu, definiują indywidualne postawy. Postawy są efektywnym sposobem szacowania otaczającego nas świata. Kiedy w odpowiedzi na określony bodziec musimy szybko zareagować, to uczucia, jakie on wywołuje, natychmiast nadają kierunek naszym dalszym działaniom. Na przykład, jeśli ktoś uważa, że członkowie określonej grupy etnicznej są leniwi i nieprzyjaźni, to będzie odczuwał wobec nich antypatię i przez to może traktować ich dyskryminująco. Tak więc, mówiąc o postawach, mamy na myśli ich trzy komponenty, składające się na ABC postaw: komponent emocjonalny (uczucia), behawioralny (behavior) i poznawczy (przekonania). (Skrót ABC pochodzi od angielskich słów affect, behavior i cognition). MPS 152.

Piotr Olesiński: Psychologia kochaniaNa początku lat 60. amerykański psycholog i terapeuta Albert Ellis (1957) stwierdził, że źródłem wzmocnień mogą być również myśli człowieka. Opracował on ogólny, stanowiący punkt wyjścia dla kontynuatorów jego myśli model zachowań – model ABC. Nazwa modelu jest skrótem od pierwszych słów mechanizmu wyjaśniającego zachowania człowieka. W tym ujęciu przekonania (B) człowieka pośredniczą między bodźcem (A) a reakcją (C). Bodziec to w teorii tej zdarzenie aktywizujące (activating event), następnie jest ono interpretowane przez dominujące u jednostki przekonania (belifs), co w konsekwencji wywołuje reakcje (concequences), które mogą być zarówno natury fizjologicznej, emocjonalnej, jak i określonym działaniem. Przekonania te dotyczą samej jednostki, innych ludzi, świata i reguł nim rządzących. OPK 54.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.