David G. Myers: Psychologia społeczna

myers-david-psychologia-spolecznaKsiążka Davida G. Myersa Psychologia społeczna podzielona jest na trzy części, z których każda opisuje dane zachowania społeczne. Część pierwsza poświęcona jest myśleniu społecznemu. Część druga analizuje problem wpływów społecznych. Dowiadując się o konformizmie, perswazji i interakcjach grupowych, możemy lepiej rozpoznawać subtelne formy nacisku społecznego. Część trzecia wskazuje, w jaki sposób znajdują wyraz na poziomie postaw i zachowań stosunki społeczne.    

Starałem się zwrócić uwagę na ten obszar psychologii społecznej, który najbardziej jest wpisany w intelektualną tradycję nauk humanistycznych. Zdobycie bowiem wykształcenia humanistycznego, czyli opanowanie podstaw wiedzy o literaturze, filozofii i nauce służy najlepiej poszerzeniu horyzontów umysłowych człowieka, wyzwoleniu go z ograniczeń narzucanych przez czas teraźniejszy i poszerzeniu jego świadomości. Nie ukrywam, że chciałbym, aby tym celom służyło także studiowanie psychologii społecznej. Kluczem, według którego została skonstruowana niniejsza praca, jest przyjęta w niej definicja psychologii społecznej jako nauki zajmującej się badaniem tego, jak ludzie spostrzegają siebie (część I), oddziałują na innych (część II) i odnoszą się do siebie (część III).
David G. Myers, Przedmowa


Autor: David G. Myers
Tytuł: Psychologia społeczna
Tytuł oryginału: Social Psychology
Tłumaczenie: Anna Bezwińska-Walerjan
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Miejsce i data wydania: Poznań 2003
Liczba stron: 756
ISBN: 8371506945, 978837150694933, 9788371506949


Psychologia społeczna stanowi dziedziną nauki poświęconą badaniu, w jaki sposób ludzie spostrzegają innych, kontaktują się między sobą i wzajemnie na siebie oddziałują. Choć ma wiele wspólnego z psychologią i socjologią, stanowi jednak odrębną dyscyplinę. Od socjologii odróżnia ją większa koncentracja na pojedynczym człowieku w zakresie przedmiotu i częstsze wykorzystanie procedury eksperymentalnej w zakresie metodologii. W porównaniu natomiast z psychologią osobowości mniejszą wagę przywiązuje się w niej do różnic indywidualnych, a większą do ogólnych prawidłowości rządzących społecznym spostrzeganiem i oddziaływaniem. Psychologia społeczna jest nauką środowiskową. Ukazuje bowiem, jaki wpływ na nasze zachowanie mają warunki społeczne. Istnieje wiele równorzędnych i komplementarnych perspektyw, które można obrać, dążąc do poznania ludzkiej natury. Każda z nich oferuje własny zbiór pytań i dostarcza specyficznych odpowiedzi. Należy podkreślić, że prezentowane w ich ramach poglądy są sprzeczne, lecz dopełniają się wzajemnie, tworząc pełen obraz rzeczywistości.
David G. Myers, fragment książkiDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.