Pojęcia

(Poszczególne wpisy zawierają definicje wymienionych pojęć oraz fragmenty różnych książek na ich temat)

Adaptacja

Afekt

Agresja

Akceptacja

Altruizm

Atrakcyjność

Atrybucja

Autoinferencja

Autokoncentracja

Automatyczne przetwarzanie informacji

Automatyzm

Autopercepcja

Autoprezentacja

Autopromocja

Behawioryzm

Bliskość

Błąd atrybucji

Charakter

Chromosom

Dysonans poznawczy

Efekt Ascha

Facylitacja społeczna

Fałszywe przekonania

Geny

Habituacja

Id

Ja

Postawa

Przemieszczenie agresji

Przetwarzanie automatyczne

Reguła wzajemności

Samoocena

Technika drzwiami w twarz

Technika odmowa-wycofanie

Teoria dysonansu poznawczego

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.