Czasowe odosobnienie (time-out)

Czasowe odosobnienie (time-out) – czasowa forma fizycznej izolacji, w wyniku której dziecko traci dostęp do naturalnych czynników wzmacniających, takich jak rozmowy z przyjaciółmi czy uczestnictwo w rodzinnym obiedzie. BWD 177.

Czynnik wzmacniający (reinforcer) – cokolwiek, co następując po wystąpieniu zachowania, zwiększa prawdopodobieństwo ponownego pojawienia się tego zachowania w przyszłości. BWD 177.

Wzmocnienie (reinforcement) – dodanie lub usunięcie czegoś z otoczenia skutkujące wzmożeniem zachowania. BWD 182.

Stosowana analiza zachowania (SAZ) – dyscyplina naukowa skoncentrowana na utrwalaniu pozytywnych, sprzyjających adaptacji społecznej zachowań poprzez wprowadzanie w bezpośrednim otoczeniu jednostki zmian, które zachęcają ją do podejmowania zdrowych zachowań i zniechęcają ją do angażowania się w zachowania trudne. Ogólnie rzecz biorąc, SAZ pomaga zrozumieć, dlaczego określone zachowania się pojawiają, i dostarcza nam narzędzi do systematycznego modyfikowania zachowań istniejących, redukowania zachowań dezadaptacyjnych oraz uczenia dzieci nowych umiejętności. BWD 16.

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.