Erich Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki

fromm-erich-niech-sie-stanie-czlowiek-z-psychologii-etykiNiech się stanie człowiek Ericha Fromma pod wieloma względami jest kontynuacją i uzupełnieniem problematyki zawartej w jego najbardziej znanej w Polsce książce Ucieczka od wolności. Ukazuje psychologiczne konsekwencje wyborów moralnych, ich wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Życie zostało uznane za najtrudniejszą ze wszystkich sztuk, zatem imperatyw życia mądrego, dobrego, moralnie szczęśliwego, uczynił Fromm głównym przesłaniem pracy.
(Nota wydawcy)

W etyce autorytarnej autorytet stwierdza, co jest dobre dla człowieka, oraz ustanawia prawa i normy postępowania. W etyce humanistycznej sam człowiek jest zarazem dawcą, jak i podmiotem norm, ich formalnym źródłem lub regulującą instancją oraz ich przedmiotem.
Erich Fromm, fragment książki

Erich Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. R. Saciuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2005
Zobacz także:
Erich Fromm, Ucieczka od wolności (księgarnia)
Erich Fromm, Ucieczka od wolności (fragmenty przedmowy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.