Lateralizacja emocji

Lateralizacja emocji – różny wpływ półkul mózgowych na odmienne emocje. Lewa półkula najwyraźniej wpływa na emocje pozytywne (np. szczęście), a półkula prawa wpływa na emocje negatywne (np. złość). PKK II 39.    

Emocja (emotion) – krótkotrwały stan psychiczny o charakterze oceniającym, afektywnym bądź intencjonalnym, w tym zadowolenie, smutek, wstręt oraz inne uczucia wewnętrzne. Zob. też afekt, teoria Cannona-Barda, teoria oceny poznawczej, teoria Jamesa-Langego, teoria konstruktów osobistych, emocje podstawowe. Por. nastrój. (łac. e- od + movere, motum ruszać + -ion na oznaczenie akcji, procesu lub stanu). CS 192.

Mózg składa się z wielu wyspecjalizowanych modułów, które współpracują, by generować procesy umysłowe i zachowanie. PKK I 122.

Półkule mózgowe – dwie symetryczne połowy mózgu zlokalizowane na szczycie pnia mózgu. PKK I 85.

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.