Richard E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?

nisbett-richard-geografia-mysleniaRichard Nisbett w Geografii myślenia metodycznie, inteligentnie i sugestywnie przekonuje, że to, jak myślimy i kim jesteśmy, zależy w dużo większym stopniu od czynników zewnętrznych – takich jak miejsce, w którym się rodzimy i wychowujemy – niż dotąd sądziliśmy. Mówiąc krótko, geografia ma większy wpływ na nasze rozumowanie, odczuwanie i konstruowanie sensów życia niż nasze własne wysiłki czy wola. Z tego też powodu to, co dla człowieka Zachodu wydaje się czymś logicznym i oczywistym, dla przedstawiciela kultury Wschodu może uchodzić za coś kuriozalnego lub nonsensownego – i vice versa. Nisbett zatem spokojnie i metodycznie obala naiwny mit o ludzkiej podmiotowości oraz podważa niebezpieczne przekonanie o wyższości pewnych sposobów myślenia i odczuwania nad innymi. Dość powszechne, niestety, zwłaszcza wśród tych, którzy na skutek własnej niewiedzy i braku elementarnej samoświadomości uważają, że mają prawo rządzić innymi ludźmi – włącznie z decydowaniem o tym, co ludzie ci powinni myśleć, jakie wyznawać wartości i w co wierzyć.. Problem w tym – jak zwykle – że ci, którzy powinni tę książkę przeczytać w pierwszej kolejności, zapewne nie dowiedzą się nawet o jej istnieniu. Ale wszystkim innym Geografię myślenia szczerze polecam. Nie pożałujecie.
Grzegorz Tomicki


Kolejna ważna książka Richarda E. Nisbetta. Autor niezbicie wykazuje, że eksperymenty laboratoryjne ograniczające się do amerykańskich studentów, czy nawet do mieszkańców półkuli zachodniej, nie pomogą nam zrozumieć, jak myśli ogół ludzi. Ta książka dowodzi, że wyjaśnianie sposobu myślenia właściwego dla kultur Wschodu nie może być uznawane za ciekawostkę, ale za konieczność – jeżeli rzeczywiście chcemy rozwiązać problemy współczesnego świata. Ignorując naukę płynącą z tej książki, narażamy się na niebezpieczeństwo.
Robert J. Sternberg


Kulturowe różnice poznawcze przedstawione w tej przełomowej książce są znacznie głębsze i mają znacznie szerszy zasięg, niż komukolwiek się to mogło wydawać jeszcze dziesięć lat temu. Wyniki badań zaskakują zwolenników poglądów o uniwersalnym charakterze ludzkiego myślenia, imponują badaczom kultury i – prowokują do myślenia wszystkich zainteresowanych ludzkim poznaniem.
Shinobu Kitayama

Autor: Richard E. Nisbett
Tytuł: Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?
Tytuł oryginału: The Geography of Thought. How Asians and Westerners Think Differently …and Why
Tłumaczenie: Ewa Wojtych
Wydawnictwo: Smak Słowa
Miejsce i data wydania: Sopot 2011
Liczba stron: 186
ISBN: 9788392823421

Być może najważniejsze wnioski płynące z tej książki dotyczą możliwości poprawy stosunków między Wschodem i Zachodem dzięki wzajemnemu zrozumieniu różnic. Wielu ludzi na Wschodzie jest przekonanych, nie bez pewnej racji, że minione pięćset lat zachodniej dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej uczyniły Zachód aroganckim pod względem intelektualnym i moralnym. Niniejsza książka osiągnie cel, jeżeli skłoni zachodnich czytelników do rozważenia możliwości, że istnieje inny sensowny sposób myślenia o świecie i że może on stać się zwierciadłem, w którym mają szansę uważnie i krytycznie przyjrzeć się własnym przekonaniom i nawykom umysłowym. Niniejsza książka osiągnie cel, jeżeli skłoni azjatyckich czytelników do rozważenia tej samej możliwości – choć w ich wypadku potrzeba jest mniej nagląca, ponieważ większość wschodnich intelektualistów dobrze zna zachodnie sposoby myślenia.
Richard E. Nisbett, Geografia myślenia, fragment książkiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.