O mnie

Grzegorz Tomicki, o mnie

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stały współpracownik najważniejszych polskich wydawnictw psychologicznych: Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwa Naukowego PWN, na zlecenie których recenzuję nowości wydawnicze.

Publikował artykuły naukowe z zakresu psychologii, socjologii, literaturoznawstwa, historii. Stale współpracuję z miesięcznikami „Nowe Książki” i „Odra” oraz Państwowym Instytutem Wydawniczym, dla którego pisze recenzje wewnętrzne książek prozatorskich.

Wykładał m.in. psychologię społeczną i sztukę autoprezentacji w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Twórca i administrator stron psychologicznych: Psychologia Życia Codziennego oraz Autoprezentacja.

Strony Facebook: Psychologia Życia Codziennego oraz Psychologia Stosowana.

Zob. Grzegorz Tomicki w Wikipedii.

Wybrane publikacje z zakresu psychologii

O mnie

 

Grzegorz Tomicki - o mnie