O mnie

GRZEGORZ TOMICKI

Poeta, prozaik, krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Stale współpracuje z miesięcznikami „Twórczość”, „Odra” i „Nowe Książki”, kwartalnikami „FA-art” i „Arterie” oraz Polskim Portalem Psychologii Społecznej PsychologiaSpołeczna.pl. Opublikował tomy wierszy: Miasta aniołów (1998), Zajęcia (2001) i Pocztówki legnickie (2015) oraz monografię Po obu stronach lustra. O twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (2015). Prowadzi stronę literacką Inne Lektury (http://innelektury.pl/) oraz strony psychologiczne: Autoprezentacja (http://autoprezentacja.innelektury.pl/) oraz Psychologia Życia Codziennego (https://pzc.innelektury.pl/). Mieszka w Legnicy.

Tomicki - zmniejsz

Publikacje książkowe:

Publikacje psychologiczne:

 1. Człowiek – istota racjonalizująca (rec. J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?), w: „Psychologia-Społeczna.pl”, marzec 2015, http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/1897-czlowiek-istota-racjonalizujaca.html
 2. Na ślepo za dobrą wolą wszystkich. O konformistycznym ludobójstwie w Rwandzie według Jeana Hatzfelda, w: „Odra” 2013, nr 3, s. 20-26
 3. Na ślepo za dobrą wolą wszystkich. O konformistycznym ludobójstwie w Rwandzie według Jeana Hatzfelda, w: „Psychologia-Społeczna.pl”, http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/1243-na-slepo.html
 4. Socjologiczne i psychologiczne spojrzenia na świat, 1, Wyobraźnia socjologiczna, w: „Krytyka.org”, 7.06.2014, http://krytyka.org/socjologiczne-i-psychologiczne-spojrzenia-na-swiat-cz-1-wyobraznia-socjologiczna/
 5. Socjologiczne i psychologiczne spojrzenia na świat, cz.2, Socjologia jako antypsychologia, w: „Krytyka.org”, 11.06.2014 http://krytyka.org/socjologiczne-i-psychologiczne-spojrzenia-na-swiat-cz-2-durkheim-socjologia-jako-antypsychologia/
 6. Socjologiczne i psychologiczne spojrzenia na świat, 3, w: „Krytyka.org”, 15.06.2014 http://krytyka.org/socjologiczne-i-psychologiczne-spojrzenia-na-swiat-cz-3/
 7. Autoprezentacyjne dylematy, w: “Psychologiaspoleczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2169-autoprezentacyjne-dylematy.html
 8. Problemy z rozpoznaniem i oceną autoprezentacji, w: “Psychologia-społeczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2183-problemy-z-rozpoznaniem-i-ocena-autoprezentacji.html
 9. Autoprezentacja a tożsamość, w: “Psychologia-społeczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2191-autoprezentacja-a-tozsamosc.html
 10. Społeczne plusy i minusy autoprezentacji, “Psychologia-społeczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2212-autoprezentacja-spoleczne-plusy-i-minusy.html
 11. Eksponowanie i ukrywanie, w: “Psychologia-społeczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2225-autoprezentacja-eksponowanie-i-ukrywanie.html
 12. Efekt pierwszeństwa w autoprezentacji, w: “Psychologia-społeczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2240-efekt-pierwszenstwa-w-autoprezentacji.html
 13. Wyrażanie postaw jako taktyka autoprezentacji, w: “Psychologia-społeczna.pl”: http://www.psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2253-wyrazanie-postaw-jako-taktyka-autoprezentacji.html
O mnie