Poszukiwacze doznań

Poszukiwacze doznań – w teorii Zuckermana określa się tak ludzi posiadających biologiczna potrzebę silniejszej niż u większości z nas stymulacji. PKK II 48.    

Nauka odkryła istnienie w mózgu dwóch rozdzielnych systemów emocjonalnych. Jeden, układ szybkiego reagowania, działa przede wszystkim na poziomie nieświadomym i zależy od głębokich struktur układu limbicznego, głównie ciała migdałowatego. Drugi obejmuje świadome przetwarzanie w korze mózgowej. W skład emocji wchodzą także zmiany fizjologiczne pojawiające się w odpowiedzi na informacje przesyłane przez autonomiczny układ nerwowy i układ hormonalny. Zrozumienie, w jaki sposób działają te dwa niezależne układy emocjonalne, dało podstawy do rozwikłania kilku kontrowersji dotyczących roli reakcji fizjologicznych i procesów poznawczych w emocjach – szczególnie zaś wzajemnego oddziaływania reakcji fizjologicznych, procesów poznawczych i uczuć towarzyszących emocji. Funkcja odwróconego U opisuje złożone związki między pobudzeniem a poziomem wykonania zadania: zwiększenie pobudzenia poprawia wykonanie zadania, ale tylko do chwili osiągnięcia optymalnego poziomu pobudzenia, który zależy od złożoności zadania. Poszukiwacze doznań mają szczególnie wysokie zapotrzebowanie na pobudzenie. PKK II 105.

Ale też człowiek jest „niezmordowanym poszukiwaczem rozkoszy” – nie pamiętam już, od kogo zapożyczyłem tę jakże trafną sentencję – przeto każdy akt rezygnacji z raz już dokonanej rozkoszy przychodzi mu z trudem. FDS 119.

Emocja (emotion) – krótkotrwały stan psychiczny o charakterze oceniającym, afektywnym bądź intencjonalnym, w tym zadowolenie, smutek, wstręt oraz inne uczucia wewnętrzne. Zob. też afekt, teoria Cannona-Barda, teoria oceny poznawczej, teoria Jamesa-Langego, teoria konstruktów osobistych, emocje podstawowe. Por. nastrój. (łac. e- od + movere, motum ruszać + -ion na oznaczenie akcji, procesu lub stanu). CS 192.

Emocja – czteroczęściowy proces obejmujący pobudzenie fizjologiczne, subiektywne odczucia, interpretację (ocenę) poznawczą i ekspresję behawioralną. Emocje pomagają organizmom radzić sobie z ważnymi zdarzeniami. PKK II 25.

 

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.