Reguły okazywania emocji

Reguły okazywania emocji – akceptowane w danej kulturze sposoby wyrażania emocji. PKK II 31.    

Emocja (emotion) – krótkotrwały stan psychiczny o charakterze oceniającym, afektywnym bądź intencjonalnym, w tym zadowolenie, smutek, wstręt oraz inne uczucia wewnętrzne. Zob. też afekt, teoria Cannona-Barda, teoria oceny poznawczej, teoria Jamesa-Langego, teoria konstruktów osobistych, emocje podstawowe. Por. nastrój. (łac. e- od + movere, motum ruszać + -ion na oznaczenie akcji, procesu lub stanu). CS 192.

Emocje pomagają nam skierować uwagę na ważne sytuacje i reagować na nie oraz przekazywać innym ludziom nasze intencje. PKK II 104.

Emocja jest procesem obejmującym pobudzenie fizjologiczne, interpretację (ocenę) poznawczą, subiektywne odczucia i ekspresję behawioralną (mimiczną i pantomimiczną). Emocje mogą też pełnić rolę motywów. Z perspektywy ewolucyjnej pomagają nam dążyć do lub unikać powtarzających się bodźców mających znaczenie dla przeżycia i prokreacji. Na płaszczyźnie społecznej ekspresje emocjonalne służą komunikowaniu uczuć i zamiarów. Przynajmniej siedem mimicznych wzorów ekspresji emocji (wyrazów twarzy) ma charakter uniwersalny, rozumiany we wszystkich kulturach, choć ekspresje te mogą być modyfikowane przez specyficzne dla danej kultury reguły okazywania emocji. Nie ma zgody odnośnie do liczby emocji, których może doświadczyć człowiek; większość ekspertów uważa, że istnieje ograniczona liczba emocji podstawowych, które mogą się łączyć, prowadząc do powstania emocji bardziej złożonych. Niektóre różnice między emocjonalnością mężczyzn i kobiet mają korzenie biologiczne. Widać to na podstawie odmiennego odsetka określonych zaburzeń psychicznych, a także częstszego wyrażania złości przez mężczyzn. Zarazem różnice kulturowe pokazują, że niektóre różnice między płciami są rezultatem uczenia się. A konkretnie – w zależności od kultury, mężczyźni i kobiety uczeni są odmiennych reguł związanych z kontrolowaniem ekspresji emocjonalnej. Mimo różnic, o żadnej płci nie możemy powiedzieć, że jest bardziej emocjonalna od drugiej. PKK II 104-145.

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.