Rozkład normalny

Rozkład normalny – inaczej zwany rozkładem Gaussa, krzywą Gaussa jest najważniejszym rozkładem teoretycznym prawdopodobieństwa w statystyce. Rozkład normalny jest też najbardziej intuicyjnym rozkładem statystycznym. W wielkim skrócie opisuje on sytuacje w świecie, gdzie większość przypadków jest bliska średniemu wynikowi, a im dany wynik bardziej odchyla się od średniej tym jest mniej reprezentowany. Najwięcej jest przypadków blisko przeciętnej. Im dalej oddalamy się od średniego wyniku, tym przypadków jest mniej. Można to z łatwością odnieść do rzeczywistych sytuacji. Naukowiec.org.     

Sławomir Jarmuż, Paradoksalna psychologia. Czyli zdrowy rozsądek na manowcachW tym celu wybrano najlepiej zweryfikowany empirycznie model osobowości zwany Wielką Piątką. W tej koncepcji różnice osobowościowe między ludźmi sprowadza się do zaledwie pięciu czynników: ekstrawersji, stabilności emocjonalnej, ugodowości, sumienności i otwartości na doświadczenia. Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę tych cech oraz ich związki z perfekcjonizmem. Należy pamiętać, że każda z nich ma tak zwany rozkład normalny, co oznacza, że najwięcej ludzi charakteryzuje się średnim natężeniem danej cechy. Jak w przypadku wzrostu stosunkowo mało osób jest bardzo wysokich albo bardzo niskich, tak podobnie jest z cechami osobowości. JPP 31.

Bibliografia: wykaz skrótów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.