Słownik psychologii, red. Jerzy Siuta

Siuta - Slownik-psychologiiSłownik psychologii pod redakcją Jerzego Siuty zawiera prawie 2000 haseł, przejrzysty podział na hasła rzeczowe, testy psycholo-giczne i hasła osobowe, podział alfabetyczny w obrębie części, system odsyłaczy, napisany przez psychologów, naukowców z ośrodków uniwersyteckich: krakowskiego, warszawskiego i poznań-skiego, dla studentów, uczniów, a także wykładowców nauk humanistycznych. Pierwsza tego typu pozycja na rynku, w przystępny sposób prezentująca terminy i pojęcia z zakresu psychologii, jak również biogramy najsłynniejszych psychologów.    
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.