Słownik

(Poszczególne wpisy zawierają definicje wymienionych pojęć, przykłady ich użycia i ciekawe fragmenty różnych książek na ich temat)

A

ABC

Adaptacja

Afekt

Agresja

Akceptacja

Aktywizacja wstępna

Altruizm

Asertywność

Atrakcyjność

Atrybucja

Autoinferencja

Autokoncentracja

Automatyczne przetwarzanie informacji

Automatyzm

Autopercepcja

Autoprezentacja

Autopromocja

Autowaloryzacja

B

Behawioryzm

Bliskość

Blokowanie reakcji

Błąd atrybucji

Borderline

BPD

Burza mózgów

C

Całkowita prezentacja

CBT

Ciało migdałowate

Charakter

Chromosom

Czasowe odosobnienie

Czynnik wzmacniający

Czytanie w myślach

D

Depresja

Dopamina

Dwuczynnikowa teoria emocji

Dyfuzja odpowiedzialności

Dysocjacja

Dysonans poznawczy

E

Efekt Ascha

Efekt placebo

Egoizm

Elastyczność

Emocje

Epizod hipomanii

F

Facylitacja społeczna

Fałszywe przekonania

Funkcja w kształcie odwróconego U

Funkcjonalna ocena zachowania

G

Gaworzenie

Generalizacja

Generalizacja bodźca

Geny

Gra mieszanych motywów

Graniczne zaburzenie osobowości

Gra o sumie niezerowej

Gra o sumie zerowej

H

Habituacja

Hiperkorekcja

Hipomania

Hipoteza

I

Id

Indukcja

Ingracjacja

Inteligencja emocjonalna

J

Ja

Ja fałszywe

Ja fenomenologiczne

K

Kapitanoza

Kara / Karanie

Kara cielesna

Kara negatywna

Kara pozytywna

Katastrofizacja

Katharsis

Konsekwencja

Kontrast behawioralny

Koszt reakcji

Kształtowanie

L

Lateralizacja emocji

Lęk

Ł

Łożysko

M

Mimikra (naśladownictwo)

Mindfulness (uważność)

Model świata

Mózg

Myślenie grupowe

N

Nagana słowna

Neurocepcja

Neuron

Neuroprzekaźnik

O

Osobowość borederline

Osobowość z pogranicza

P

Pamięć

Perfekcjonizm

Placebo

Poczucie winy

Podpowiedź

Podstawowe założenia

Podzielność uwagi

Poprzedzanie

Postawa

Poszukiwacze doznań

Praktyka pozytywna

Priming

Proporcja

Próżniactwo społeczne

Przemieszczenie agresji

Przerzutność uwagi

Przetwarzanie automatyczne

Przywiązanie

Psychofizjologia

R

Reakcja walcz, uciekaj albo nie ruszaj się

Reguła wzajemności

Reguły okazywania emocji

Rozkład normalny

Rozkład wzmacniania

Rozproszenie odpowiedzialności

S

Samoocena

Samorzutne odnowienie

Samowspółczucie

Sprzężenie zwrotne

Stosowana analiza zachowania (SAZ)

T

Technika drzwiami w twarz

Technika odmowa-wycofanie

Tendencyjność emocjonalna

Teoria dysonansu poznawczego

Teoria Cannona-Barda

Teoria Jamesa-Langego

Terapia poznawczo-behawioralna

Terytorializm

Torowanie

U

Uczenie łańcuchów zachowań od końca

Uczenie łańcuchów zachowań od początku

Umiejscowienie kontroli

Uważność (mindfulness)

W

Walcz, uciekaj albo nie ruszaj się

Wina

Współczucie dla siebie

Wstyd

Wybuch wygaszeniowy

Wycofywanie

Wygaszanie

Wzajemność społeczno-emocjonalna

Wzmacnianie różnicujące innych zachowań

Wzmocnienie

Wzmocnienie negatywne

Wzmocnienie pozytywne

Wzmocnienie różnicujące

Z

Zaburzenie osobowości z pogranicza

Zachowanie

Zachowanie złożone

Zmienna poprzedzająca

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *