Słownik

Poszczególne wpisy zawierają definicje wymienionych pojęć, przykłady ich użycia i ciekawe fragmenty różnych książek na ich temat.

A

ABC

Adaptacja

Afekt

Agresja

Akceptacja

Aktywizacja wstępna

Altruizm

Asertywność

Atrakcyjność

Atrybucja

Autoinferencja

Autokoncentracja

Automatyczne przetwarzanie informacji

Automatyzm

Autonomiczny układ nerwowy

Autopercepcja

Autoprezentacja

Autopromocja

Autorytaryzm

Autowaloryzacja

B

Behawioryzm

Bliskość

Blokowanie reakcji

Błąd atrybucji

Błędy poznawcze

Borderline

BPD

Burza mózgów

C

Całkowita prezentacja

CBT

ChAD

Ciało migdałowate

Charakter

Chromosom

Czasowe odosobnienie

Czynnik wzmacniający

Czytanie w myślach

D

Depresja

Dialog motywujący

Dialog sokratejski

Dobór losowy

Dopamina

Dwuczynnikowa teoria emocji

Dyfuzja odpowiedzialności

Dysocjacja

Dysonans poznawczy

E

Efekt Ascha

Efekt aureoli

Efekt halo

Efekt placebo

Egoizm

Eksperyment Ascha

Elastyczność

Emocje

Empatia

Epizod hipomanii

F

Facylitacja społeczna

Fałszywe przekonania

Fantazje lękowe

Fiksacja

Funkcja w kształcie odwróconego U

Funkcjonalna ocena zachowania

G

GAD

Gaworzenie

Generalizacja

Generalizacja bodźca

Geny

Gra mieszanych motywów

Graniczne zaburzenie osobowości

Gra o sumie niezerowej

Gra o sumie zerowej

H

Habituacja

Hamulec wagalny

Heurystyka

Heurystyka dostępności

Heurystyka oceniania

Heurystyka oparta na postawie

Heurystyka reprezentatywności

Heurystyka sądzenia

Heurystyka zakotwiczenia-dostosowania

Hierarchia autonomiczna

Hiperkorekcja

Hipomania

Hipoteza

Homeostaza

I

Id

Idealizacja

Identyfikacja z agresorem

Iluzoryczna korelacja

Imperatyw biologiczny

Indukcja

Ingracjacja

Inteligencja emocjonalna

J

Ja

Ja fałszywe

Ja fenomenologiczne

K

Kapitanoza

Kara / Karanie

Kara cielesna

Kara negatywna

Kara pozytywna

Katastrofizacja

Katharsis

Konformizm

Konsekwencja

Kontrast behawioralny

Kontrola

Kora mózgowa

Kora przedczołowa

Koregulacja

Koszt reakcji

Kształtowanie

L

Lateralizacja emocji

Lęk

Losowe przedzielanie do grup

Losowy dobór próby

Ł

Łożysko

M

Mania

Mentalizacja

Metoda układankowa

Miłość

Miłość braterska

Miłość erotyczna

Miłość namiętna

Miłość partnerska

Miłość pełna

Miłość romantyczna

Mimikra (naśladownictwo)

Mindfulness (uważność)

Model świata

Mowa ciała

Mózg

Myślenie grupowe

N

Nad-Ja

Nagana słowna

Narcyzm

Nawyki

Nerw błędny

Nerwica

Neurocepcja

Neuron

Neuroplastyczność

Neuroprzekaźnik

O

Obserwacja

Obserwacyjna samokontrola zachowania

Obwinianie ofiary

Omnipotencja

Osobowość autorytarna

Osobowość borederline

Osobowość narcystyczna

Osobowość z pogranicza

P

Pamięć

Paranoja

Pawłow Iwan (1849-1936)

Perfekcjonizm

Perfekcyjnie ukryta depresja

PHD

Placebo

Poczucie kontroli

Poczucie winy

Podpowiedź

Podstawowe założenia

Podzielność uwagi

Poprzedzanie

Postawa

Poszukiwacze doznań

Praktyka pozytywna

Priming

Proporcja

Próba losowa

Próżniactwo społeczne

Przydział losowy

Przemieszczenie agresji

Przerzutność uwagi

Przetwarzanie automatyczne

Przywiązanie

Psychofizjologia

Psy Pawłowa

R

Reakcja upozorowana

Reakcja walcz, uciekaj albo nie ruszaj się

Regulacja somatyczna

Reguła wzajemności

Reguły okazywania emocji

Rezyliencja

Rozkład normalny

Rozkład wzmacniania

Rozproszenie odpowiedzialności

S

Samoocena

Samorzutne odnowienie

Samospełniające się proroctwo

Samowspółczucie

Socjalizacja

Sprzężenie zwrotne

Stereotyp

Stosowana analiza zachowania (SAZ)

Stres

Superego

Synapsa

T

Technika drzwiami w twarz

Technika odmowa-wycofanie

Tendencyjność emocjonalna

Teoria dysonansu poznawczego

Teoria Cannona-Barda

Teoria Jamesa-Langego

Teoria poliwagalna

Teoria umysłu

Terapia poznawczo-behawioralna

Terytorializm

Torowanie

Tożsamość

Trójczłonowa koncepcja miłości Roberta Sternberga

U

Uczenie łańcuchów zachowań od końca

Uczenie łańcuchów zachowań od początku

Umiejscowienie kontroli

Uważność (mindfulness)

W

Walcz, uciekaj albo nie ruszaj się

Wiara w sprawiedliwy świat

Wina

Wojna

Współczucie

Współczucie dla siebie

Wstyd

Wybuch wygaszeniowy

Wycofywanie

Wygaszanie

Wzajemność społeczno-emocjonalna

Wzmacnianie różnicujące innych zachowań

Wzmocnienie

Wzmocnienie negatywne

Wzmocnienie pozytywne

Wzmocnienie różnicujące

Z

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie lękowe uogólnione

Zaburzenie osobowości z pogranicza

Zachowanie

Zachowanie złożone

Zamartwianie się

Zaprzeczanie

Zmienna poprzedzająca

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *