Słownik

(Poszczególne wpisy zawierają definicje wymienionych pojęć, przykłady ich użycia i ciekawe fragmenty różnych książek na ich temat)

A

ABC

Adaptacja

Afekt

Agresja

Akceptacja

Aktywizacja wstępna

Altruizm

Asertywność

Atrakcyjność

Atrybucja

Autoinferencja

Autokoncentracja

Automatyczne przetwarzanie informacji

Automatyzm

Autopercepcja

Autoprezentacja

Autopromocja

Autowaloryzacja

B

Behawioryzm

Bliskość

Blokowanie reakcji

Błąd atrybucji

Borderline

BPD

Burza mózgów

C

Całkowita prezentacja

CBT

Ciało migdałowate

Charakter

Chromosom

Czasowe odosobnienie

Czynnik wzmacniający

Czytanie w myślach

D

Depresja

Dialog sokratejski

Dopamina

Dwuczynnikowa teoria emocji

Dyfuzja odpowiedzialności

Dysocjacja

Dysonans poznawczy

E

Efekt Ascha

Efekt placebo

Egoizm

Elastyczność

Emocje

Epizod hipomanii

F

Facylitacja społeczna

Fałszywe przekonania

Funkcja w kształcie odwróconego U

Funkcjonalna ocena zachowania

G

Gaworzenie

Generalizacja

Generalizacja bodźca

Geny

Gra mieszanych motywów

Graniczne zaburzenie osobowości

Gra o sumie niezerowej

Gra o sumie zerowej

H

Habituacja

Hiperkorekcja

Hipomania

Hipoteza

I

Id

Indukcja

Ingracjacja

Inteligencja emocjonalna

J

Ja

Ja fałszywe

Ja fenomenologiczne

K

Kapitanoza

Kara / Karanie

Kara cielesna

Kara negatywna

Kara pozytywna

Katastrofizacja

Katharsis

Konsekwencja

Kontrast behawioralny

Kora mózgowa

Kora przedczołowa

Koszt reakcji

Kształtowanie

L

Lateralizacja emocji

Lęk

Ł

Łożysko

M

Mimikra (naśladownictwo)

Mindfulness (uważność)

Model świata

Mózg

Myślenie grupowe

N

Nagana słowna

Nawyki

Neurocepcja

Neuron

Neuroplastyczność

Neuroprzekaźnik

O

Osobowość borederline

Osobowość z pogranicza

P

Pamięć

Pawłow Iwan (1849-1936)

Perfekcjonizm

Perfekcyjnie ukryta depresja

PHD

Placebo

Poczucie winy

Podpowiedź

Podstawowe założenia

Podzielność uwagi

Poprzedzanie

Postawa

Poszukiwacze doznań

Praktyka pozytywna

Priming

Proporcja

Próżniactwo społeczne

Przemieszczenie agresji

Przerzutność uwagi

Przetwarzanie automatyczne

Przywiązanie

Psychofizjologia

Psy Pawłowa

R

Reakcja upozorowana

Reakcja walcz, uciekaj albo nie ruszaj się

Reguła wzajemności

Reguły okazywania emocji

Rozkład normalny

Rozkład wzmacniania

Rozproszenie odpowiedzialności

S

Samoocena

Samorzutne odnowienie

Samospełniające się proroctwo

Samowspółczucie

Socjalizacja

Sprzężenie zwrotne

Stereotyp

Stosowana analiza zachowania (SAZ)

Synapsa

T

Technika drzwiami w twarz

Technika odmowa-wycofanie

Tendencyjność emocjonalna

Teoria dysonansu poznawczego

Teoria Cannona-Barda

Teoria Jamesa-Langego

Terapia poznawczo-behawioralna

Terytorializm

Torowanie

U

Uczenie łańcuchów zachowań od końca

Uczenie łańcuchów zachowań od początku

Umiejscowienie kontroli

Uważność (mindfulness)

W

Walcz, uciekaj albo nie ruszaj się

Wina

Współczucie dla siebie

Wstyd

Wybuch wygaszeniowy

Wycofywanie

Wygaszanie

Wzajemność społeczno-emocjonalna

Wzmacnianie różnicujące innych zachowań

Wzmocnienie

Wzmocnienie negatywne

Wzmocnienie pozytywne

Wzmocnienie różnicujące

Z

Zaburzenie osobowości z pogranicza

Zachowanie

Zachowanie złożone

Zmienna poprzedzająca

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *