Ja fałszywe (ja wcielone, ja zewnętrzne)

Wewnętrzne „ja” jest pogrążone w wyobrażeniach i obserwacji. Śledzi ono procesy percepcji i działania. Doświadczenie w żadnym stopniu nie wpływa na nie bezpośrednio (wszak nie jest to nawet jego zamiarem), a zachowania jednostki nie są jego wyrazem. Bezpośrednie związki ze światem to domena peryferiów systemu fałszywego „ja”. LPJ 122.     Keep Reading →