Uczenie łańcuchów zachowań od początku

Uczenie łańcuchów zachowań od początku (forward chaining) – procedura, w ramach której jednostka zaczyna naukę zachowania od początkowego/ kroku w łańcuchu zachowań i nie przechodzi do następnego kroku, dopóki nie opanuje poprzedniego. BWD 180-181. 

Uczenie łańcuchów zachowań od końca (backward chaining) – procedura, w ramach której nauka zachowania rozpoczyna się od ostatniego, finalnego kroku, i w miarę opanowywania przez jednostkę kolejnych kroków postępuje w stronę kroku pierwszego, do momentu gdy uczona osoba potrafi samodzielnie wykonywać wszystkie kroki. BWD 180.

Zachowanie (behavior) – wszystko, co jednostka mówi lub robi; także: reakcja. BWD 182.

Stosowana analiza zachowania (SAZ) to dyscyplina naukowa skoncentrowana na utrwalaniu pozytywnych, sprzyjających adaptacji społecznej zachowań poprzez wprowadzanie w bezpośrednim otoczeniu jednostki zmian, które zachęcają ją do podejmowania zdrowych zachowań i zniechęcają ją do angażowania się w zachowania trudne. Ogólnie rzecz biorąc, SAZ pomaga zrozumieć, dlaczego określone zachowania się pojawiają, i dostarcza nam narzędzi do systematycznego modyfikowania zachowań istniejących, redukowania zachowań dezadaptacyjnych oraz uczenia dzieci nowych umiejętności. BWD 16.

Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.