Zaangażowanie i konsekwencja (ciekawe eksperymenty)

Najlepszym świadectwem rzeczywistych uczuć czy przekonań człowieka są nie jego słowa, lecz czyny. Obserwatorzy usiłujący wywnioskować, jakie są czyjeś przekonania, bardziej się skupiają na jego działaniach, niż słowach. Psychologowie wykryli, że podobna prawidłowość obowiązuje też przy wnioskowaniu przez człowieka o jego własnych przekonaniach. Podstawowym źródłem informacji o własnych przekonaniach, postawach czy wartościach jest nasze własne zachowanie.

Ogromny wpływ zachowania na sposób widzenia własnej osoby i przyszłe postępowanie ukazują badania nad zaangażowaniem aktywnym przeciwstawionym zaangażowaniu biernemu. Na przykład w jednym z badań studenci zgłaszali się na ochotnika do uczestnictwa w programie edukacyjnym ukierunkowanym na zapobieganie AIDS w lokalnych szkołach. Sytuację zaaranżowano w ten sposób, że połowa uczestników badania zgłaszała swój udział aktywnie – przez wypełnienie odpowiedniej deklaracji, druga połowa zaś zgłaszała swój udział biernie – przez zaniechanie wypełnienia deklaracji. Kiedy w 3-4 dni później sprawdzono, kto faktycznie się zgłosił, by spełnić swoją deklarację, przeważająca większość (74%) okazała się pochodzić z grupy, w której zaangażowanie polegało na aktywnym wypełnieniu deklaracji (a nie na rezygnacji). Co więcej osoby te były bardziej skłonne wyjaśniać podjętą decyzję, odwołując się do własnych wartości, opinii i cech. Wygląda więc na to, że aktywne zaangażowanie dostarcza nam informacji, na podstawie których kształtujemy poglądy na temat samych siebie, co z kolei prowadzi do postępowania wzmacniającego ten nowy obraz własnej osoby.


Autor: Robert B. Cialdini
Tytuł: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka
Tytuł oryginału: Influence. Science and Practice
Tłumaczenie: Bogdan Wojciszke
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP
Miejsce i data wydania: Gdańsk 2016
Liczba stron: 336
ISBN: 9788374896801
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.