Autorytaryzm (authoritarianism)

Autorytaryzm (authoritarianism) – cecha osobowości stanowiąca potencjalny zalążek postawy faszystowskiej, zidentyfikowana w 1950 r. przez niemieckiego filozofa i psychologa Theodora Wiesengrunda Adorna (1903-1969) i kilku jego współpracowników w monumentalnym studium The Authoritarian Personality, mierzona zwykle według skali F (faszyzacji osobowości) lub którejś z jej modyfikacji. Cecha ta jest pozytywnie skorelowana z antysemityzmem, etnocentryzmem, konserwatyzmem politycznym i ekonomicznym oraz nietolerancją wobec inności. CS 67-68. Keep Reading →