Bibliografia

Bibliografia zawiera rozwinięcia skrótów użytych we wpisach, czyli adresy bibliograficzne poszczególnych cytatów. We wpisach liczba po danym skrócie oznacza numer strony

A

ACI = Elliot Aronson, Człowiek, istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

AEA = Robert Alberti, Michael Emmons, Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, przeł. Maciej Adam Michalski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015

AHP = Aleida Assman, 1998 – Między historią a pamięcią, w: Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009

AKP = Jan Assmann, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009

AKR = David M. Allen, Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice. Jak wyznaczać granice i budować zdrowe relacje, tłum. Agnieszka Kasprzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

APL = Autobiografia, red. M. Czermińska, tłumacze różni, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

APP = Aleida Assman, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009

ASW = Aleida Assmann, Pięć strategii wypierania ze świadomości, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009

AUM = John B. Arden, Umysł, mózg, gen. W kierunku zintegrowanej psychoterapii, tłum. Robert Andruszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

B

BCI = Hanna Brycz, Człowiek – instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych, Smak Słowa, Sopot 2012

BDP = Monica Biernat, John. N. Dividio, Piętno I stereotypy, przeł. M. Szuster, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

BGJ = Hanna Buczyńska-Garewicz, James, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001

BLF = Edmund J. Bourne, Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi, tłum. Robert Andruszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

BLS = Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. J. Niżnik, PWN, Warszawa 2010

BMHL = Jim Blascovich, Wendy Berry Mendes, Sarah B. Hunter, Brian Lickel, Piętno, zagrożenie, a interakcje społeczne, przeł. J. Radzicki, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

BNF = Agata Bielik-Robson, Niesamowite, fetysz, alegoria. O kondycji urzeczowienia u Freuda, Lacan i Benjamina, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

BNP = Agata Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas, Kraków 2008

BNZ = Zygmunt Baumann, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012

BSW = Barbara Szacka, Wstęp, w: Edward Osborne Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, PIW, Warszawa 1988

BSO = Przemysław Bursztyka, Subiektywność w okowach. O Freudowskim (de)konstruowaniu podmiotu, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

BUS = Julia Bueno, Ucisz swojego wewnętrznego krytyka. Historie z gabinetu terapeutycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

BWD = Victoria M. Boone, Wychowując dziecko z autyzmem. Pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej, tłum. Maria Moskal, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

BZA = Monica Ramirez Basco, Zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Jak opanować wahania nastroju. Podręcznik pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

BZK = Roy F. Baumeister, Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą, przeł. D. Stefańska-Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

BŻM = Katarzyna Bojarska, Żałoba i melancholia w Tworkach, czyli na co badaczowi Zagłady freudowska psychoanaliza, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

C

CHF = Mirosław Chałubiński, Fromm, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005

CIP = Christian S. Crandall, Ideologia i potoczne teorie piętna: usprawiedliwianie piętnowania, przeł. M. Szuster, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

CJO = Delia Cioffi, Raz jeszcze o Ja odzwierciedlonym: wybór zachowania i autopercepcji osoby-symbolu społecznego, przeł. T. Szustowa, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

CMW = Robert B. Cialdini, Steve J. Martin, Noah J. Goldstein, Mała wielka zmiana. Jak skutecznie wywierać wpływ, przeł. Agnieszka Cioch, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016

CPN = David A. Carbonell, W pułapce niepokoju. Jak przechytrzyć własny mózg i przestać się zamartwiać, z przedmową Sally M. Winston, przeł. Maria Moskal, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

CPS = Robert Cialdini, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, przeł. S. Pikiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017

CQP = Jennifer Crocker, Diane M. Quinn, Piętno społeczne i Ja: znaczenia, sytuacje i samoocena, przeł. T. Szustowa, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

CS = Andrew M. Colman, Słownik psychologii, tłum. A. Cichowicz, M. Guzowska-Dąbrowska, P. Nowak, H. Turczyn-Zalewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

CTP = Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner, Psychologia społeczna, red. M. Kossowska, przeł. M. Gocłowska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

CWO = Amanda Cassil, Moc wysokiej wrażliwości. Wykorzystaj swój ukryty potencjał, tłum. Ilona Jurkiewicz-Buchała, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2023

CWW = Robert B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013

D

DHS = Paweł Dybel, Hanna Segal – psychoanaliza rozumu i namiętności, w: Hanna Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, TAiWPN Universitas, Kraków 2003

DMC = John F. Dovidio, Brenda Major, Jennifer Crocker, Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny, przeł. M. Szuster, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

DOP = Paweł Dybel, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, TAiWPN Universitas, Kraków 2009

DPO = Deb Dana, Teoria poliwagalna w praktyce, przeł. Aleksander Gomola, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

DRM = Zenon Waldemar Dudek, Racjonalistyczny i mitocentryczny aspekt psychologii Freuda, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

DTP = Norbert Maliszewski, Dynamiczna Teoria Postaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

DZA = John Donvan, Caren Zucker, Według innego klucza. Opowieści o autyzmie, tłum. Andrzej Homańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

DZJ = Deb Dana, Zakotwiczeni. Jak oswoić układ nerwowy dzięki teorii poliwagalnej, przeł. Aleksander Gomola, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022

DZM = Émile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, przeł. J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

F

FAU = Sigmund Freud, Aktualne uwagi o wojnie i śmierci, w: tegoż, Pisma społeczne, Dzieła, t. IV, przeł. R. Reszke, A. Ochocki, M. Poręba, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FAW = Sigmund Freud, Modyfikacje przedstawionych poglądów (Apendyksy), w: tegoż, Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FCA = Sigmund Freud, Charakter a erotyka, w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FCM = Sigmund Freud, Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna. Trzy rozprawy, w: tegoż, Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FCN = Sigmund Freud, Czynności natrętne a praktyki religijne, w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FDB = Sigmund Freud, „Dziecko jest bite” (przyczynek do wiedzy o powstawaniu perwersji seksualnych), w: Sigmund Freud, Charakter a erotyka. Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FND = Diana Fosha, Przedmowa, w: Hilary Jacobs Hendel, Niekoniecznie depresja. Zrozum swoje emocje i odzyskaj wewnętrzną równowagę dzięki metodzie Trójkąta Zmiany, przeł. Katarzyna Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

FDN = Sigmund Freud, Dyspozycja do nerwicy natręctw (Przyczynek do problemu wyboru nerwicy), przeł. R. Reszke, w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997

FDS = Sigmund Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, w: tegoż, Pisma psychologiczne. Dzieła, t. III, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FDW = Sigmund Freud, Dlaczego wojna?, w: tegoż, Pisma społeczne, Dzieła, t. IV, przeł. R. Reszke, A. Ochocki, M. Poręba, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FDZ = Sigmund Freud, Uwagi na temat dwóch zasad procesu psychicznego (1911), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FEH = Sigmund Freud, W kwestii etiologii histerii, w: tegoż: Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FEI = Sigmund Freud, Ego i id, w: tegoż, Poza zasadą przyjemności, Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2005

FEM = Sigmund Freud, Ekonomiczny problem masochizmu (1924), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FFE = Sigmund Freud, Fetyszyzm (1927), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FFH = Sigmund Freud, Fantazje histeryczne i ich związek z biseksualnością, w: tegoż, Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FH = Sigmund Freud, Humor, w: tegoż, Pisma psychologiczne. Dzieła, t. III, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FJT = Sigmund Freud, Żałoba i melancholia (1917[1915]), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FKC = Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2013

FKM = Sigmund Freud, „Kulturowa” moralność seksualna a współczesna nerwowość (1908), w: tegoż, Pisma społeczne, Dzieła, t. IV, przeł. R. Reszke, A. Ochocki, M. Poręba, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FKN = Sigmund Freud, W kwestii wprowadzenia narcyzmu (1914), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FKP = Sigmund Freud, Komunikat o przypadku paranoi sprzecznym z teorią psychoanalityczną, w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FKO = Julie A. Fast, John D. Preston, Kochając osobę z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Poradnik dla bliskich, tłum. Aleksandra Haduła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

FLR = Sigmund Freud, List do Romain Rollanda (Zaburzenie pamięci na Akropolu)(1936), w: tegoż, Pisma psychologiczne. Dzieła, t. III, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FMO = Anna Freud, Ego i mechanizmy obronne, przeł. M. Ojrzyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

FMP = James Fallon, Mózg psychopaty. Intrygujące spojrzenie na ciemną stronę umysłu, przeł. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017

FN = Zygmunt Freud, Nieświadomość, przeł. M. Poręba, w: Zofia Rosińska, Freud, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002

FNB = Sigmund Freud, Nerwica diaboliczna w XVII wieku, w: Sigmund Freud, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FNC = Erich Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki (1947), przeł. R. Saciuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

FNL = Sigmund Freud, O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako „nerwicy lęku”, w: tegoż: Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FNP = Sigmund Freud, Niesamowite, w: tegoż, Pisma psychologiczne. Dzieła, t. III, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FNŚ = Sigmund Freud, Nieświadomość (1915), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FOP = Sigmund Freud, O psychoanalizie. Pięć wykładów wygłoszonych z okazji uroczystości dwudziestolecia Clark University, Worcester, Mass., Wrzesień 1909, w: tegoż, Wykłady, Dzieła, t. XII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010

FOS = Sigmund Freud, Objaśnianie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FOZ = Sigmund Freud, O niektórych mechanizmach nerwicowych w wypadku zazdrości, paranoi i homoseksualizmu, w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FPG = Sigmund Freud, W kwestii psychologii gimnazjalisty, w: tegoż, Pisma psychologiczne. Dzieła, t. III, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FPH = Sigmund Freud, Fragment analizy pewnej histerii, w: tegoż: Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FPL = Sigmund Freud, Popędy i ich losy (1915), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FPO = Paweł Fortuna, Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobi lemoniadę, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017

FPP = Sigmund Freud, Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi (Dementia paranoides), w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FPR = Erich Fromm, Psychoanaliza a religia, przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2000

FPS = Sigmund Freud, Psychologia zbiorowości i analiza ego, w: S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2005

FPZ = Sigmund Freud, Poza zasadą przyjemności, w: S. Freud, Poza zasadą przyjemności, Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2005

FRJ = Sigmund Freud, Rozszczepienie „ja” w procesie odparcia (1940 [1938]), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FRP = Erich Fromm, Rewizja psychoanalizy, przeł. R. Saciuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

FRR = Sigmund Freud, Romans rodzinny neurotyków, w: tegoż, Pisma psychologiczne. Dzieła, t. III, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007

FSI = Erich Fromm, O sztuce istnienia. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, przeł. R. Saciuk, Warszawa  2005

FTD = Leon Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, przeł. J. Rydlewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

FTT = Sigmund Freud, Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków (1912-13), w: tegoż, Pisma społeczne, Dzieła, t. IV, przeł. R. Reszke, A. Ochocki, M. Poręba, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FUN = Sigmund Freud, Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw, w: tegoż, Charakter a erotyka, Dzieła, t. II, przeł. R. Reszke i D. Rogalski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FUR = Sigmund Freud, Utrata rzeczywistości w wypadku nerwicy i psychozy (1924), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FUW = Erich Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O i A Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2008

FWP = Sigmund Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl, w: tegoż, Wykłady, Dzieła, t. XII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010

FWW= Sigmund Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy, w: tegoż, Wykłady, Dzieła, t. XII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010

FZA = Sigmund Freud, Zaprzeczenie (1925), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FZH = Sigmund Freud, O psychicznym mechanizmie zjawisk histerycznych, w: tegoż, Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FZO = Sigmund Freud, W kwestii zdobycia ognia, w: tegoż, Pisma społeczne, Dzieła, t. IV, przeł. R. Reszke, A. Ochocki, M. Poręba, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FZP = S. Freud, Zarys psychoanalizy, w: tegoż, Poza zasadą przyjemności, Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2005

FZR = Sigmund Freud, Poza zasadą rozkoszy (1920), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FZS = Sigmund Freud, Zahamowanie, symptom i lęk, w: tegoż, Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FZW = Sigmund Freud, Psychogenne zaburzenie wzroku w ujęciu psychoanalitycznym, w: tegoż, Histeria i lęk, Dzieła, t. VII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

FŻM = Sigmund Freud, Żałoba i melancholia (1917[1915]), w: tegoż, Psychologia nieświadomości, Dzieła, t. VIII, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009

G

GDD = Lindsay Gibson, Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców, przeł. Marzena Szymańska-Błotnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

GDP = Glen O. Gabbard: Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna. Wprowadzenie, tłum. Witold Turopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

GJW = Lindsay Gibson, Jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców, przeł. Maria Moskal, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

GP = Erving Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

GS = Anthony Giddens, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006

GŚF = Andrzej Guzek, Świat bez Freuda. Demitologizacja ortodoksyjnej psychoanalizy z punktu widzenia psychoterapii przełomu XX i XXI wiek, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

GUM = Suzette Glasner-Edwards, Uzależniony mózg. Jak wyjść z nałogu, wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, uważności i dialogu motywującego, przeł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2020

GWJ = Michał Głażewski, Wolność jako osobliwa wartość strategii heurystycznych: konteksty edukacyjne, w: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2015, nr 2 (6)

H

HND = Hilary Jacobs Hendel, Niekoniecznie depresja. Zrozum swoje emocje i odzyskaj wewnętrzną równowagę dzięki metodzie Trójkąta Zmiany, przeł. Katarzyna Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

HNS = Yunte Huang, Nierozłączni. Słynni syjamscy bracia i ich spotkanie z amerykańską historią, przeł. Maciej Miłkowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019

HPS = Irena Heszen, Psychologia stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

HPU = Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak-Mynikowska, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014

HTH = Michelle R. Hebl, Jennifer Tickle, Todd F. Heartherton, Kłopotliwe momenty w interakcjach między jednostkami niestygmatyzowanymi i stygmatyzowanymi, przeł. J. Radzicki, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

HWS = Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, współpraca Michaela Christ, przeł. M. Kurkowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010

HZR = Russ Harris, Zderzenie z rzeczywistością. Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść, przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2022 [epub]

J

JPC = Lee Jussim, Polly Palumbo, Celina Chatman, Stephanie Madon, Alison Smith, Piętno a samospełniające sie proroctwo, przeł. J. Radzicki, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

JJPP = Sławomir Jarmuż, Paradoksalna psychologia, czyli zdrowy rozsądek na manowcach, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2020

JSP = Paweł Jabłoński, Szkic portretu przywódcy w oparciu o teorię Ericha Fromma, w: Gabinet luster. Psychoanalityczne krytyki poznania, red. I. Błocian, R. Saciuk, Toruń 2004

K

KAW = Melanie Klein, Analiza wczesnodziecięca (1923), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KDB = Małgorzata Kowalska, Wstęp. Dialektyka bycia sobą, w: Paul Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

KDC = Małgorzata Kossowska, Dariusz Doliński, Michał Chmiel, Motywowane poznanie społeczne, w: Psychologia poznania społecznego, red. M. Kossowska, M. Kofta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

KFG = Maciej Kociuba, Freudowski kompleks René Girarda – między apologią a odrzuceniem, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

KMD = Melanie Klein, Wkład do psychogenezy stanów maniakalno-depresyjnych (1935), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KMP = Melanie Klein, Miłość, poczucie winy i reparacja (1937), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KOM = Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa  2004

KOO = Melanie Klein, Odstawienie od piersi (1936), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KOP = Melanie Klein, O przestępczości (1934), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KPN = Dorota Karwowska, Pojęcie nieświadomości we współczesnej psychologii empirycznej, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

KPP = Melanie Klein, Psychoterapia psychoz (1930), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KPZ = Melanie Klein, Psychologiczne zasady analizy wczesnodziecięcej (1926), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KRW = Alex Korb, Równia wznosząca. Pokonaj depresję z pomocą neuronauki, tłum. Katarzyna Sapeta-Czajka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

KS = Antoni Kępiński, Schizofrenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001

KSA = Melanie Klein, Sympozjum na temat analizy dziecięcej (1972), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KSD = Melanie Klein, Wczesny rozwój sumienia u dziecka (1933), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KSN = Jerold J. Kreisman, Hal Straus, Nienawidzę cię! Nie odchodź! Zrozumieć osobowość borderline, przeł. Marzena Szymańska-Błotnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

KSP = Melanie Klein, Skłonności przestępcze u normalnych dzieci (1927), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KWD = Melanie Klein, Wpływ dziecięcych sytuacji lękowych na sztukę i impuls twórczy (1929), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KZS = Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn, Świadomą drogą przez depresję. Wolność od chronicznego cierpienia, przeł. Paweł Listwan, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009

KZT = Melanie Klein, Znaczenie tworzenia symboli dla rozwoju ego (1930), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

KŻM = Melanie Klein, Żałoba i jej związek ze stanami maniakalno-depresyjnymi (1940), w: tejże, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, Pisma, t. I, przeł. D. Golec, A. Czownicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

L

LDW = Kara Lissy, Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym. Uwolnij się od trudnej przeszłości, wykorzystując techniki CBT, tłum. Agata Błaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2023

LGT = Robert L. Leahy: Gdybym tylko… Jak uwolnić się od żalu, rozpamiętywania i poczucia winy, tłum. Katarzyna Sawczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

LKPO = Ralph Linton, Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000

LON = Rebekkah LaDyne: Odetnij napięcie. Jak pokonać stres dzięki praktykom psychosomatycznym, tłum. Juliusz Okuniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

LPJ = R. D. Laing, Podzielone „ja”, przeł. M. Karpiński, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2004

LPP = Andrzej Leder, Psychoanaliza a politeizm, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

LRO = Thomas R. Lynch, Radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna. Teoria i praktyka w terapii zaburzeń związanych z nadmierną kontrolą

LWW = Mark Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, przeł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007

LZS = Adam Lipszyc, Znaczenie, siła, granice: Gadamer, Heidegger, Freud, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

M

MDM = „…dla mnie tak, skoro nazywam się de Man…”. Z Paulem de Manem rozmawia Robert Moynihan, przeł. A. Przybysławski, w: „Literatura na Świecie” 1991, nr 10-11

MDP = Nancy McWilliams, Diagnoza psychoanalityczna, przeł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2021

MFS = Burness E. Moore, Bernard D. Fine, Słownik psychoanalizy, przeł. E. Modzelewska, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1996

MFZ = Paweł Mościcki, Figury zwierzęce u Freuda, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

MMR = Carol T. Miller, Brenda Major, Radzenie sobie z piętnem i uprzedzeniem, przeł. J. Radzicki, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

MNL = Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer, Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, tłum. Joanna Bilmin-Odrowąż, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

MOK = Monika Maj-Osytek, Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała, Wydawnictwo Samo Sedno, Edgard, Warszawa 2014

MP = Michel de Montaigne, Próby, przeł. T. Żeleński-Boy, Hachette Polska, Warszawa 2009

MPE = Sharon Martin, Perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę, tłum. Agata Błaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2023

MPS = David G. Myers, Psychologia społeczna, przeł. A. Bezwińska-Walerjan, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003

MRC = Paul de Man, Retoryka czasowości, przeł. A. Sosnowski, w: „Literatura na Świecie” 1991, nr 10-11

MSC = Kathryn Mannix: Słucham cię. Jak rozmawiać na trudne tematy, tłum. Dariusz Rossowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

MTR = Joel Minden, Ty tu rządzisz. Jak ujarzmić lęk i przestać się zamartwiać, tłum. Agnieszka Kasprzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

MTU = William R. Miller, Alyssa A. Forcehimes, Allen Zweben, Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów, tłum. Małgorzata Cierpisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

MŻR = Lena Magnone, Wokół „Żony rzeźnika”. Modele histerii u Freuda i Lacana, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

N

NNP = Luiza Nader, Narracje pamięci. Silvii Kolbovski An Inadequate History of Conceptual Art, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

NSA = Steven L. Neuberg, Dylan M. Smith, Terrilee Asher, Dlaczego ludzie piętnują: w stronę podejścia kulturowego, przeł. M. Szuster, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

O

OFP = Pat Ogden, Janina Fisher, Psychoterapia sensomotoryczna. Interwencje w terapii traumy i zaburzeń przywiązania, tłum. Maria Moskal, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

OPK = Piotr Olesiński, Psychologia kochania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

OSW = Suzanne O’Sullivan, Wszystko jest w twojej głowie. Opowieści o chorobach psychosomatycznych, przeł. Katarzyna Dudzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

P

PBP = Stephen W. Porges: Bezpieczeństwo poliwagalne. Przywiązanie, komunikacja, samoregulacja, tłum. Aleksander Gomola, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023

PDSM = Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann, Ponad DSM. Ku alternatywnej, opartej na procesach diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2022

PFG = Jerzy Prokopiuk, Freud w cieniu gnozy, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

PKK I = F. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 1, Podstawy psychologii, przeł. A. Gruszka, D. Karwowska, A. Wojciechowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

PKK II = F. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 2, Motywacja i uczenie się, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, E. Czerniawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

PKK III = Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 3. Struktura i funkcje świadomości, przeł. Małgorzata Guzowska, Ewa Czerniawska, Aleksandra Gruszka-Gosiewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

PKK IV = Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 4, Psychologia osobowości, przeł. J. Kowalczewska, A. Wilkin-Day, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

PKK V = F. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje, t. 5, Człowiek i jego środowisko, przeł. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

PKZ = Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Karle, Zalękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się, tłum. Aleksandra Haduła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

PNE = Stephen W. Porges, Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w teorii poliwagalnej, przeł. Aleksander Gomola, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.

PSP = James W. Pennebaker, Joshua M. Smyth, Terapia przez pisanie, przeł. Aleksandra Haduła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

PWS = Miles L. Patterson, Więcej niż słowa. Potęga komunikacji niewerbalnej, tłum. Mirosław Przylipiak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011

PZA =  James N. Butcher, Jill M. Hooley, Susan Mineka, Psychologia zaburzeń. DSM-5, przeł. S. Pikiel, A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017

R

RF = Rainer Funk, Przedmowa, w: Erich Fromm, Rewizja psychoanalizy, przeł. R. Saciuk, PWN, Warszawa 2006

RFP = Zofia Rosińska, Wstęp. Sigmund Freud: Pomiędzy kulturoznawstwem a filozofią kultury, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

RNS = Matthew McKay, Patrick Fanning, Avigail Lev, Michelle Skeen, Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań, przeł. Aleksandra Haduła, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018

ROS = Paul Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

RP = Richard Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, tłum. W.J. Popowski, W.A.B., Warszawa  2009

RPB = Margaret Robinson Rutherford, Perfekcyjni do bólu. Jak uwolnić się od perfekcjonizmu maskującego depresję i odzyskać zdrowie, przeł. Joanna Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021

RS = Arthur S. Reber, Słownik psychologii, tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

S

SCL = Moustafa Safouan, Cztery lekcje psychoanalizy. Metoda Lacana, przeł. Jarosław Groth, A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012

SCZ = Charles Stangor, Christian S. Crandall, Zagrożenie i społeczna konstrukcja piętna, przeł. M. Szuster, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

SFR = Piotr Szałek, Sigmund Freud, Wilhelm Reich. Dwie psychoterapie, jedna kultura, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

SKP = Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, przeł. Agata Błaż, Patrycja Pacyniak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2021

SMS = Hanna Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, TAiWPN Universitas, Kraków 2003

SNK = Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

SNO = Krystyna Skarżyńska, Nieakceptowana odmienność a relacje społeczne. Konstruowanie piętna. Przedmowa do wydania polskiego, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

SPP = Cosimo Schinaia, Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila, przeł. I. Jurkiewicz-Buchała, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017

SPW = Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska, Psychologia wokół nas, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019

SRP = Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969

SWU = Laura Smart, Daniel M. Wegner, Ukryte koszty ukrytego piętna, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

SS = Słownik psychologii, red. J. Siuta, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009

SSP = Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska, Psychologia (nie)codzienna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019

Ś

ŚHG = Bronisław Świderski, Holocaust, pusty grób, w: Kiedy mogę zabić? Dyskusje o kulturze i przemocy, red. J. Borowczyk, M. Larek, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2012

ŚKZ = Bronisław Świderski, Kiedy mogę zabić?, w: Kiedy mogę zabić? Dyskusje o kulturze i przemocy, red. J. Borowczyk, M. Larek, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2012

ŚOK = Bronisław Świderski, Braterstwo ofiar i katów, w: Kiedy mogę zabić? Dyskusje o kulturze i przemocy, red. J. Borowczyk, M. Larek, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2012

ŚSA = Bronisław Świderski, Skandal asymetrii, w: Kiedy mogę zabić? Dyskusje o kulturze i przemocy, red. J. Borowczyk, M. Larek, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2012

T

TGP = Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, red. A. Trzciniecka-Green, TAiWPN Universitas, Kraków 2006

TPU = Aaron T. Beck, Fred D. Wright, Cory F. Newman, Bruce S. Liese, Terapia poznawcza uzależnień, przeł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007

TRP = Jeffrey P. Toth, Eyal M. Reingold, Poza percepcją: udział pojęć w nieświadomych oddziaływaniach pamięci, w: Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości, red. G. Underwood, przeł. R. Balas, A. Słabosz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

U

UPN = Christine A. Padesky, Dennis Greenberger, Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia,  tłum. Małgorzata Cierpisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

W

WNL = Edward Osborne Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, PIW, Warszawa 1988

WPS = Bogdan Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013

WTP = Katarzyna Walewska, Terapia psychoanalityczna w Polsce, w: Freud i nowoczesność, red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka, Universitas, Kraków 2009

WWS = Kelly G. Wilson, Troy DuFrene, W sieci natrętnych myśli. Jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem, przeł. Agnieszka Cioch, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018

Z

ZBC = Philip Zimbardo, John Boyd, Paradoks czasu, przeł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

ZEL = Philip G. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, przeł. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

ZEM = Dacher Keltner, Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins, Zrozumieć emocje, tłum. Małgorzata Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021

Zertal = Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. J. M. Kłoczowski, Universitas, Karków 2010

ZLP = Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, przeł. P. Kwiatkowski, Zysk – S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004

ZMZ = Leslie A. Zebrovitz, Joann M. Montepare, „Za młody, za stary” – stygmatyzowanie osób dorastających i ludzi starszych, przeł. J. Radzicki, w: Społeczna psychologia piętna, red. T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008

ZUM = Robert B. Zajonc, Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć, co sie woli, przeł. G. Sądek, „Przegląd Psychologiczny” 1985, t. XXVIII, nr 1

ŽKA = Slavoj Žižek, Kruchy absolut. Czyli dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, przeł. M. Kropiwnicki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009

bibliografiaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *