Hipomania (hypomania)

Epizod hipomanii (hypomanic episode) – epizod afektywny o objawach przypominających epizod maniakalny, ale niewystarczająco ciężki, aby spowodować znaczące pogorszenie się funkcjonowania społecznego czy zawodowego doznającej go osoby, albo spowodować jej hospitalizację, chociaż charakteryzuje się nierealistycznym optymizmem, nadaktywnością, osłabieniem potrzeby snu, a często też lekkomyślnością w wydawaniu pieniędzy. Inaczej hipomania (gr. hypo pod + mania szaleństwo). CS 197.  Keep Reading →