Kontrola

Kontrola jako pojęcie w psychologii

Zwracaj uwagę na to, co możesz kontrolować. Jeśli przyszłość podlegałaby w całości naszej kontroli – albo też byłaby przewidywalna – nie byłoby żadnych powodów do lęku. Poczucie kontroli zmniejsza lęk, niepokój, a nawet ból. Procesy te zachodzą w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, w związku z tym wzmacnianie aktywności w tym obszarze pomaga stworzyć coś na kształt równi wznoszącej. Możesz tego dokonać zwyczajnie, zwracając uwagę na to, co jest w zasięgu twojej kontroli. Pomaga ci to regulować aktywność twojego mózgu i szybko zmniejsza lęk. KRW 48. Keep Reading →

Poczucie umiejscowienia kontroli (locus of control)

Czym jest poczucie umiejscowienia kontroli?

Umiejscowienie kontroli (locus of control) – styl poznawczy lub cecha osobowości, charakteryzujące się uogólnionym oczekiwaniem, co do zależności między zachowaniem i następującym po nim wzmocnieniem w postaci nagrody lub kary. Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli oczekują, że wzmocnienia będą konsekwencją ich własnych wysiłków czy zachowania, natomiast osoby z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli oczekują, że będą one wynikiem przypadku, szczęścia, zrządzenia losu albo działania innych ludzi władnych ich udzielać. Między tymi dwoma ekstremami rozciąga się kontinuum pośrednich stylów poznawczych. CS 815.

Keep Reading →