Losowe przydzielanie do grup (random assignment)

Losowe przedzielanie do grup (random assignment) – proces, w wyniku którego wszyscy uczestnicy eksperymentu mają równe szanse znalezienia się w każdej z grup eksperymentalnych; dzięki losowemu przydzielaniu do grup badacze mogą mieć względną pewność, że różnice w osobowości i pochodzeniu osób badanych są rozłożone równo między grupami. ACI 419. Keep Reading →