Socjalizacja (socialization)

Socjalizacja (socialization) – proces rozpoczynający się w dzieciństwie, podczas którego nabywane są postawy, wartości, przekonania, zwyczaje, wzorce zachowań i skumulowana zostaje wiedza na temat własnej społeczności; następuje przez wychowywanie dzieci, edukację i modyfikację własnych zachowań, by dopasować się do wymagań otoczenia czy grupy, do której się należy. Suma wpływów intencjonalnych i nieintencjonalnych. Zob. też socjalizacja antycypacyjna. CS 689. Keep Reading →