David G. Myers: Psychologia

myers-david-g-psychologia

Celem książki jest ukazanie, w jaki sposób badacze psychologii rozpatrują konkurencyjne poglądy i idee – w jaki sposób opisują i wyjaśniają zdarzenia z własnego życia. Autor we wprowadzeniu pisze: „Psychologia jest nie tylko zbiorem informacji, ale przede wszystkim sposobem stawiania pytań i odpowiedzi na nie. Jako nauka psychologia rozpatruje opinie i ocenia poglądy, posługując się dokładną obserwacją i ścisłą analizą. Dążąc do opisu i wyjaśnienia głównie natury człowieka, wiedza psychologiczna przyjmuje domniemania i prawdopodobnie brzmiące hipotezy, które poddaje weryfikacji. Moim celem jest zatem nie tylko przedstawienie w tej książce wyników, ale również pokazanie jak toczy się gra. W jaki sposób badacze psychologii rozpatrują konkurencyjne poglądy i idee. W jaki sposób każdy z nas, czy to naukowiec, czy po prostu człowiek ciekawy świata, może się nauczyć sprawniej myśleć, kiedy opisuje i wyjaśnia zdarzenia z własnego życia. Nie oczekujemy odpowiedzi na ostateczne pytania: Dlaczego mam żyć? Dlaczego mam cokolwiek robić? Czy jest w życiu jakiś cel, którego nie przekreśli i nie zniweczy czekająca mnie nieunikniona śmierć? Oczekujemy natomiast, że psychologia pomoże nam zrozumieć, dlaczego ludzie myślą, czują i działają w określony sposób. Wtedy psychologia wyda się nam fascynująca, a zarazem użyteczna”.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.