Ciało migdałowate (amygdala)

Ciało migdałowate (amygdala) – mająca kształt migdału struktura mózgowa w układzie limbicznym u podstawy i po wewnętrznej stronie każdego płata skroniowego, sąsiadujący z korą węchową; kontroluje doświadczanie i ekspresje emocji, odpowiedzialny za motywację, agresję, jedzenie, a przez połączenie z hipokampem za pamięć długoterminową. Elektryczna stymulacja tego obszaru wyzwala silny lęk. Usunięcie ciała migdałowatego stosuje się jako leczenie zaburzenia eksplozywnego przerywanego lub innych form zaburzenia kontroli impulsu. CS 101.     Keep Reading →