John B. Arden: Umysł, mózg, gen. W kierunku zintegrowanej psychoterapii

Umysł mózg gen

John B. Arden: Umysł, mózg, gen. W kierunku zintegrowanej psychoterapii

Co kilka lat jakaś nowa metoda terapeutyczna rości sobie pretensje do bycia tą jedynie słuszną i skuteczną, często staje się modna, po czym równie szybko popada w zapomnienie. W książce Umysł, mózg, gen John Arden przedstawia propozycję terapii zintegrowanej, która uwzględnia nie tylko dotychczasowe modele psychoterapeutyczne, ale też odkrycia takich prężnie rozwijających się dziedzin naukowych jak neurobiologia, psychoimmunologia czy epigenetyka. Niech nas nie zniechęcają te obco brzmiące nazwy. Nauki te zajmują się wprawdzie niezwykle skomplikowanymi problemami i mają swoje wyszukane metodologie, ale ich ogólny przekaz jest jasny. Dowodzą one mianowicie, że geny, procesy chorobowe, zdrowie psychiczne, nasze emocje, myśli, styl życia i doświadczenia są ściśle ze sobą sprzężone, czyli wzajemnie na siebie oddziałują.

John B. Arden: Umysł, mózg, gen. W kierunku zintegrowanej psychoterapii

Keep Reading →

Synapsa (synapse)

Co to jest synapsa?

Synapsa – mikroskopijna szczelina stanowiąca połączenie między neuronami. Synapsy występują również między neuronami a mięśniami lub gruczołami. PKK I 107.

Synapsa (synapse) – połączenie między dwoma komórkami nerwowymi lub między neuronem a mięśniem lub gruczołem, gdzie dochodzi do transmisji impulsu nerwowego (zazwyczaj za pośrednictwem neuroprzekaźnika) z aksonu neuronu presynaptycznego (aktywnego) do aksonu, dendrytów czy ciała komórki neuronu postsynaptycznego (przyległego), a czasami z dendrytu jednego neuronu do dendrytu drugiego. CS 719. Keep Reading →

Neuroplastyczność

Czym jest neuroplastyczność?

Neuroplastyczność – trwałe zmiany własności komórek nerwowych zachodzące pod wpływem działania bodźców ze środowiska lub uszkodzenia układu nerwowego. Na poziomie systemowym plastyczność to własność układu nerwowego, która zapewnia jego zdolność do adaptacji, zmienności, samonaprawy, a wreszcie uczenia się i pamięci. Jest to powszechna cecha neuronów stwierdzana na wszystkich piętrach układu nerwowego. Małgorzata Kossut.
Keep Reading →

Kora przedczołowa

Czym jest kora przedczołowa?

Kora przedczołowa nosi taką nazwę, ponieważ jest to leżąca najbardziej z przodu część naszego mózgu. Zasadniczo zajmuje ona jedną trzecią powierzchni mózgu, znajdując się tuż za naszym czołem. To dyrekcja generalna naszego mózgu – centrum obwodów odpowiedzialnych za planowanie i podejmowanie decyzji. Odpowiada również za kontrolowanie impulsów i motywację. Kora przedczołowa to najmłodsza ewolucyjnie część kory i ludzie mają jej więcej niż jakiekolwiek zwierzę. Duża kora przedczołowa, którą posiadamy, daje nam ogromną przewagę ewolucyjną, ale może również być przyczyną problemów. W przypadku występowania depresji kora przedczołowa jest odpowiedzialna za zamartwianie się, poczucie winy, wstydu, kłopoty z racjonalnym myśleniem oraz z podejmowaniem decyzji. Zmiana aktywności w korze przedczołowej może pomóc rozwiązać wspomniane problemy, dzięki temu możemy również pozbyć się złych nawyków i wzmacniać swoją silną wolę. KRW 28.   Keep Reading →

Mózg (brain)

Czym jest mózg?

Mózg (brain) – część centralnego układu nerwowego, która mieści się w czaszce. Składa się, idąc od góry, z przedmózgowia, śródmózgowia, móżdżku, mostu oraz rdzenia przedłużonego. Pozostała część centralnego układu nerwowego to rdzeń kręgowy. Mózg dorosłego człowieka waży 1300-1400 g i zawiera ok. 80 mld neuronów (z których 50 mld znajduje się w korze mózgowej), tworzących zwykle synapsy z setkami bądź tysiącami innych neuronów. Mózg zużywa ok. 20% tlenu zużywanego przez cały organizm. Zob. kora mózgowa. CS 413.     Keep Reading →

Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Karle: Zalękniony mózg

Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Karle: Zalękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się

Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Karle: Zalękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się

Kogo z nas nie ogarnia czasem bardziej lub mniej uzasadniony niepokój? Kto z nas się od czasu do czasu nie zamartwia, nierzadko z uporem godnym lepszej sprawy? Większość ludzi dobrze zna też uczucie bezradności wobec paraliżujących ataków paniki. Stres związany z tymi zawsze niedostatecznie rozumianymi emocjami potrafi doszczętnie zatruć życie. Jak się przed tym ustrzec?

Autorki książki Zalękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się w sposób niezwykle sugestywny dowodzą, iż sama wiedza na temat powstawania zaburzeń lękowych powoduje ich znaczącą redukcję. A zatem nauka leczy! Czyż to nie wspaniała wiadomość?

Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Karle: Zalękniony mózg. Jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się

Keep Reading →

James Fallon: Mózg psychopaty. Intrygujące spojrzenie na ciemną stronę umysłu

James Fallon Mózg psychopaty

James Fallon: Mózg psychopaty

Wyobraźcie sobie, że jesteście naukowcami, badającymi mózgi psychopatycznych morderców. Przez lata zbieraliście i analizowaliście dane, aż wasze obserwacje i przemyślenia ułożyły się w przekonującą, spójną teorię. Już macie ogłoście ją światu, kiedy zupełnie przypadkowo natykacie się na skan własnego mózgu, z którego wynika, że sami jesteście psychopatami, zdolnymi – wedle waszej własnej teorii – do najbardziej przerażających czynów.

Dokładnie taka historia przytrafiła się Jamesowi Fallonowi, amerykańskiemu neurobiologowi, profesorowi psychiatrii, anatomii i neurobiologii, autorowi książki Mózg psychopaty, w której opowiada o tym dramatycznym doświadczeniu. Keep Reading →