Fantazje lękowe

Gdy przewidujemy tendencyjnie – czyli nieadekwatnie określimy potencjalne zagrożenie i nie docenimy swojej zdolności do poradzenia sobie w takiej sytuacji – nasze myśli dotyczące przyszłości należy pojmować jako fantazje lękowe. W przeciwieństwie do użytecznych prognoz – opartych na faktach – fantazje lękowe są zniekształcone, nierealistyczne i destrukcyjne. MTR 41.  Keep Reading →