Neuroplastyczność

Neuroplastyczność lub plastyczność neuronalna pozwala na regenerację neuronów zarówno anatomicznie, jak i funkcjonalnie oraz na formowanie nowych połączeń synaptycznych. Plastyczność mózgu lub neuroplastyczność to zdolność mózgu do regeneracji i samorestrukturyzacji. Ten potencjał adaptacyjny układu nerwowego pozwala mózgowi wyzdrowieć po zaburzeniach lub urazach i zmniejszyć skutki zmienionych struktur wskutek patologii, takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, pogorszenie funkcji poznawczych, choroba Alzheimera, dysleksja, ADHD, czy bezsenność itd. cognifit.com. Keep Reading →