Samospełniające się proroctwo (self-fulfilling prophecy)

Samospełniające się proroctwo (self-fulfilling prophecy) – przepowiednia, która się sprawdza w związku z tym, że została sformułowana. Na przykład, jeśli prezes wielkiego przedsiębiorstwa przepowie spadek cen jego akcji, to przepowiednia z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że ceny spadną niezależnie od wszystkich innych czynników, ponieważ inwestorzy będą bardziej skłonni, by sprzedać swoje akcje. Najbardziej znanymi samospełniającymi się proroctwami w psychologii są efekt oczekiwań eksperymentatora i efekt Pigmaliona. Nazywana też samospełniającą się przepowiednią. CS 659. Keep Reading →