Funkcjonalna ocena zachowania

Funkcjonalna ocena zachowania (functional behavior assessment, FBA) – oparty na obserwacji proces analityczny, który pomaga rozpoznać funkcję zachowania, opracować odpowiedniejsze sposoby komunikowania potrzeby związanej z tą funkcją oraz określić, jakie modyfikacje należy zaprowadzić w otoczeniu, by korzystnie wpłynąć na pojawienie się pożądanej zmiany zachowania. BWD 178. Keep Reading →