Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska

Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska

Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska

Książka Autobiografia, zredagowana przez Małgorzatę Czermińska, to kolejny to z serii przekładów z „Pamiętnika Literackiego” – legendarnego pisma, którego nie sposób przecenić. Jego wpływ na świadomość literaturoznawczą polskich badaczy i pasjonujących się tematem czytelników jest wprost nie do oszacowania.

Za czasów PRL dla wielu z nas „Pamiętnik Literacki” stanowił jedyny kontakt ze światową myślą literaturoznawczą – niewyczerpane źródło odkryć i przewartościowań, a w późniejszym czasie stanowił podstawową lekturę obowiązkową dla studentów polonistyki.

Tom zawiera kanoniczne prace z zakresu studiów nad autobiografią, a wśród autorów znajdziemy m.in. Georgesa Gusdorfa, Louisa Renzę, Jeana Starobinskiego, Janet Gunn czy Mary G. Mason. Znakomity jest także obszerny wstęp Małgorzaty Czermińskiej, wybitnej znawczyni tematu.

Dr Grzegorz Tomicki

Bardzo długo rozumiano tożsamość na sposób substancjalny, jako „charakter”, który wprawdzie może się rozwijać, kształtować, dojrzewać, nawet podlegać całkowitej przemianie – na przykład religijnemu nawróceniu, stanowiącemu kluczowe wydarzenie w Wyznaniach świętego Augustyna, traktowanych przez wielu badaczy jako tekst założycielski w dziejach nowożytnej europejskiej autobiografii. W ramach substancjalnej koncepcji podmiotu taka zasadnicza przemiana nie oznaczała jednak zniszczenia spójności osoby – i spójności opowiadania o niej.

Z kolei filozofia „śmierci podmiotu” sprowadziła fundamentalne pytania autobiografii: „Kim byłem?”, „Kim jestem?” na poziom kategorii językowych, prowadząc do uznania dokumentu osobistego jedynie za szczególny rodzaj fikcji, opartej na chwycie retorycznym prozopopei (fictio personae), czyli konwencji wypowiedzi zza grobu (Paul de Man).

Od kilku dziesięcioleci funkcjonuje w psychologii koncepcja tożsamości narracyjnej, która pozwala odzyskać podmiot bez powracania do jego substancjalnego rozumienia. Kategoria dynamicznego stawania się podmiotu wkracza na miejsce esencjalnego „ja”, a rozciągłość i stopniowe kumulowanie doświadczeń pojawia się zamiast „twardego jądra” osobowości.

Małgorzata Czermińska: O autobiografii i autobiograficzności

Redakcja: Małgorzata Czermińska
Tytuł: Autobiografia
Wydawnictwo: Słowo/Obraz/Terytoria
Miejsce i data wydania: Gdańsk 2009
Wymiary: 13x19cm
Liczba stron: 232
Okładka: Miękka ze skrzydełkami
ISBN: 9788374539326Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *