Gra o sumie zerowej / niezerowej (non-zero-sum game / zero-sum game)

Gra o sumie zerowej – definicje

Gra o sumie zerowej (zero-sum game) – w teorii gier każda gra, w której suma wypłat dla graczy równa się zero w przypadku każdego wyniku. W dwuosobowych grach o sumie zerowej wygrana jednego gracza ściśle wiąże się z przegraną drugiego. CS 235.

Gra o sumie niezerowej (non-zero-sum game) – inaczej gra mieszanych motywów. (Suma wypłat dla graczy przy każdym możliwym wyniku gry jest różna od zera, stąd nazwa). CS 235.   

Gry o sumie niezerowej – gry, w których końcowy wynik nie musi sumować się do zera. Przy podjęciu współpracy wszystkich ich uczestnicy mogą wygrać, rywalizując, wszyscy mogą przegrać (nazywane również konfliktami motywów mieszanych). MPS 635.

Gra o sumie zerowejGra mieszanych motywów (mixed-motive game) – w teorii gier każda gra, w której preferencje graczy co do wyników są częściowo zbieżne, a częściowo sprzeczne, co motywuje obu graczy zarówno do kooperacji, jak i rywalizacji, jak w dylemacie więźnia. Gracz musi borykać się nie tylko z interpersonalnym konfliktem wynikającym z sytuacji gry, ale dodatkowo też z konfliktem intrapersonalnym, psychologicznym wynikającym ze sprzecznej motywacji. Na poziomie teoretycznym, grę motywów mieszanych odróżnia od gry o sumie zerowej to, że suma wypłat nie jest stała, i nie zachodzi przypadek, w którym zysk jednego gracza (czy graczy) musi koniecznie być stratą drugiego. Z tego powodu gry motywów mieszanych nazywane są czasami grami o sumie niezerowej. CS 235.

Wypisy z literatury psychologicznej

Gra o sumie zerowej / niezerowej (non-zero-sum game / zero-sum game)Większość zdarzających się w prawdziwym świecie konfliktów, przypominających strukturą „Dylemat więźnia” lub „Marnotrawienie wspólnych dóbr”, należy do gier o sumie niezerowej. Oznacza to, że łączne zyski i straty uczestników gry nie muszą sumować się do zera. Innymi słowy, sukces jednej strony nie pociąga za sobą klęski drugiej. Obie strony równie dobrze mogą razem wygrać, jak i razem przegrać. Każda przeciwstawia bieżące interesy jednostki dobrostanowi grupy. Każda jest diaboliczną pułapką społeczną pokazującą, że nawet gdy jednostka zachowuje się „racjonalnie”, rezultatem może być strata. MPS 635.

Z reguły narody miały swoich ciemiężycieli, których się lękały, i swoich ciemiężonych, którymi pogardzały. Nieliczne gotowe były przyznać innym narodom takie same prawa, jakich żądały dla siebie. Cały burzliwy i wciąż jeszcze trwający proces samostwarzania się narodów przypomina grę o sumie zerowej, w której suwerenność innego oznacza zamach na moją suwerenność. To, co jest naturalnym prawem mojego narodu, w przypadku innego narodu jest świadectwem jego agresji, nieustępliwości i arogancji. BNZ 126-127.

Przemoc często stanowi sumę niezerową. Jest gorsza od sumy zerowej w tym sensie, że straty przewyższają zyski. BZK 374.

Przekonaniem nieco zbliżonym do cynizmu jest wiara w życie jako grę o sumie zerowej, czyli pogląd, że interesy różnych ludzi są sprzeczne, stosunki międzyludzkie antagonistyczne („człowiek człowiekowi wilkiem”), a wygrana jednego człowieka jest możliwa tylko za cenę przegranej innego. WPS 102.

Gra o sumie zerowej / niezerowej (non-zero-sum game / zero-sum game)Ci zatem, którzy w jakikolwiek sposób przegrywają, bardziej wierzą w antagonistyczny charakter stosunków społecznych oraz w to, że przegrali dlatego, iż ktoś im coś zabrał. Wiara w grę jest więc racjonalizacją własnej porażki. WPS 103.

Niektórzy wierzą, że ludzkie interesy są nieuchronnie sprzeczne i żywią przekonanie, iż życie jest grą o sumie zerowej, w której można wygrać jedynie za cenę porażki drugiego człowieka. Natomiast inni wcale w to nie wierzą i przekonanie są o zasadniczej zgodności ludzkich interesów. WPS 400.

Klasycznym modelem konfliktu jest gra o sumie zerowej – sytuacja skonstruowana w taki sposób, że dwie lub więcej stron rywalizują o jakieś ograniczone dobro, suma zaś zysków stron wygranych odpowiada dokładnie sumie strat poniesionych przez strony przegrane (zyski minus starty równają się zeru – stąd nazwa gry, która bywa też nazywana grą o sumie stałej). WPS 402.

Innym motywem nasilającym konflikt jest dążenie do obrony samooceny. W bardzo licznych konfliktach obserwuje się przemianę celu stron z maksymalizacji dobra, o które początkowo poszło, na kwestię, kto kogo zwycięży. Powoduje to eskalację konfliktu, ponieważ sytuacja, w której każdy może coś ugrać, szybko przemienia się w sytuację gry o sumie zerowej, gdzie jedna strona może wygrać tylko za cenę porażki drugiej strony. Ludzie z reguły też utożsamiają się z głoszonymi przez siebie opiniami i argumentami, w związku z czym atak na nie traktują jako atak skierowany na siebie samych. WPS 411.

Gra o sumie zerowej / niezerowej (non-zero-sum game / zero-sum game)Komunikowanie się w sposób wspierający oznacza unikanie gry, w której jedna strona musi przegrać, aby druga wygrała, lub jedna musi się mylić, aby druga miała rację. Prawdziwa komunikacja prowadzi do zrozumienia i bliskości, podczas gdy takie gry prowadzą do walki i oddalenia. Zapytaj siebie: „Czy chcę wygrać, czy też naprawdę się porozumieć? Czy chcę, by racja była po mojej stronie, czy może pragnę, byśmy wzajemnie się zrozumieli?”. Kiedy sobie uświadomisz, że w rozmowie próbujesz się bronić lub kogoś krytykować, będzie to nieomylny znak, że uczestniczysz w grze wygrana/przegrana. SKP 57.

W mojej ojczyźnie zwycięstwo jednej osoby jest uznawane za porażkę innej, jakby kraju nie stać było na więcej niż jeden sukces. Tutaj [w USA] ludzie wielbili zwycięzców. W moim kraju społeczeństwo sprzysięga się, żeby zniszczyć, zniechęcić i w szale żrącej zazdrości strącić triumfatorów z piedestału. Raja Shehadeh, Obcy w domu, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2012, s. 205-206.

Słownik: wykaz pojęć Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *