Dopamina (dopamine, DA)

Dopamina (dopamine, DA) – amina biogeniczna i katecholowa będąca jednym z głównych neuroprzekaźników znacząco zaangażowanych w funkcjonowanie centralnego systemu nerwowego, funkcjonująca także jako hormon. Ma trzy główne ścieżki w mózgu: ze śródmózgowia do jąder podstawnych, ze śródmózgowia do płatów czołowych oraz ze śródmózgowia do systemu limbicznego, która to ścieżka jest mocno związana z doświadczeniami przyjemności lub satysfakcji, a także z reakcjami na wyraźne bodźce.  CS 133. Keep Reading →