Reguła wzajemności

Reguła wzajemności – jedna z najbardziej rozpowszechnionych reguł postępowania w znanych nam kulturach. Wymaga ona od człowieka, by za otrzymane od kogoś dobro odwdzięczył się w podobny sposób. CWW 73.

Reguła wzajemności – sprawia, że czujemy się zobligowani do odwzajemniania wyświadczonych nam przysług. CMW 16. Keep Reading →

Słownik psychologii, red. Jerzy Siuta

Siuta - Slownik-psychologiiSłownik psychologii pod redakcją Jerzego Siuty zawiera prawie 2000 haseł, przejrzysty podział na hasła rzeczowe, testy psycholo-giczne i hasła osobowe, podział alfabetyczny w obrębie części, system odsyłaczy, napisany przez psychologów, naukowców z ośrodków uniwersyteckich: krakowskiego, warszawskiego i poznań-skiego, dla studentów, uczniów, a także wykładowców nauk humanistycznych. Pierwsza tego typu pozycja na rynku, w przystępny sposób prezentująca terminy i pojęcia z zakresu psychologii, jak również biogramy najsłynniejszych psychologów.     Keep Reading →

Andrew M. Colman: Słownik psychologii

Andrew M. Colman, Słownik psychologiiSłownik zawiera 11000 haseł opisanych jasnym i prostym językiem. Obejmuje wszystkie dziedziny psychologii oraz nauki jej pokrewne m.in. psychoanalizę, psychiatrię, neurologię. Zawiera również niezbędne pojęcia z medycyny, biologii, chemii, statystki. Na końcu książki została umieszczona lista najważniejszych fobii i bodźców je wywołujących. Słownik otrzymał nagrodę Amerykańskiego Związku Bibliotek za najlepsze wydawnictwo słownikowe.     Keep Reading →