Paweł Dybel: Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

Paweł Dybel: Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

Paweł Dybel: Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

W Książce Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem Paweł Dybel twórczo reinterpretuje strategiczne dla teorii psychoanalitycznej wątki, które rozwijał w swoich dziełach Zygmunt Freud. Dokonuje rewizji tradycji psychoanalitycznej z perspektywy nowych ustaleń i podejść badawczych, jakie wyłoniły się na przestrzeni ostatnich stu lat.

Autor bierze pod lupę m.in. Freudowskie koncepcje aparatu psychicznego, patologicznych zjawisk psychicznych oraz językową stronę życia psychicznego. Na nowo odczytuje wczesne pisma ojca psychoanalizy: Projekt psychologii i Objaśnianie marzeń sennych, ukazując je w często zaskakującym świetle.

Co ciekawe, Dybel przygląda się myśli Freuda nie tylko przez pryzmat nowoczesności, ale sięga też do klasyków filozofii: Immanuela Kanta, Johanna Gottlieba Fichtego, Johanna Gottfrieda Herdera czy Wilhelma Diltheya, poszerzając kontekst wyjaśniający dla tematu swoich dociekań nie tylko z godną podziwu swobodą, ale też w sposób wyjątkowo funkcjonalny. W wyniku czego powstają jego własne, oryginalne koncepcje, skłaniające do dalszych refleksji.

Okruchy psychoanalizy to fascynująca, erudycyjna, napisana z prawdziwą naukowa pasją książka.

Grzegorz Tomicki

Jeśli więc język jest wyróżnionym miejscem, które zamieszkuje człowiek – i które czyni go dopiero człowiekiem – to jest to miejsce dwoiste, pęknięte w sobie, podatne w równej mierze na działanie przeciwstawnych sobie, walczących ze sobą od samego początku ludzkich dziejów, sił.

Siły te w psychoanalitycznej teorii Freuda reprezentują nie tyle – jak zwykło się powszechnie sądzić – Eros i Tanatos, co Logos i Popęd. To one dopiero kierują się w realizacji swoich celów dwiema radykalnie niewspółmiernymi ze sobą „logikami”, które w swojej odmienności, skazane na siebie, uniemożliwiają już z założenia jakąkolwiek jednolitą formułę ludzkiego bytu. Każda z nich kształtuje się i ustanawia swą dominację w poszczególnych obszarach ludzkiego życia jedynie poprzez „wyparcie” drugiej, ta ostatnia jednak tym samym jest warunkiem możliwości i niemożliwości zarazem.

Paweł Dybel: Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

Autor: Paweł Dybel
Tytuł: Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem
Wydawnictwo: TAiWPN Universitas
Miejsce i data wydania: Kraków 2009
Format: A5
Liczba stron: 464
ISBN: 97883-242-0854-8

Gdzie kupić?Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *