Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner: Psychologia społeczna

Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner: Psychologia społeczna

Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner: Psychologia społeczna

Psychologia społeczna to nowoczesny podręcznik, stanowiący doskonały wstęp do nauki psychologii społecznej, zajmującą się analizowaniem procesów psychicznych oraz zachowanime ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych. Ta niezwykle prężnie rozwijająca się dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii bada, w jaki sposób oddziałują na siebie wzajemnie jednostka i grupy społeczne.

Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner metodycznie wprowadzają we wszystkie podstawowe działy psychologii społecznej. W poszczególnych rozdziałach omawiają takie zagadnienia jak: pojęcie Ja, poznanie społeczne, postawy, procesy grupowe, uprzedzenia, zachowanie społeczne, afiliacja i atrakcyjność, przyjaźń i miłość.    Keep Reading →