Identyfikacja z agresorem (identification with the aggressor)

Identyfikacja z agresorem (identification with the aggressor) – w psychoanalizie mechanizm obronny nazwany i opisany przez psychoanalityczkę brytyjską pochodzenia austriackiego, Annę Freud (1895-1982), w książce Ego i mechanizmy obronne (1937), polegający na tym, że osoba stojąca w obliczu zagrożenia zewnętrznego, takiego jak dezaprobata lub krytyka ze strony osoby znaczącej, identyfikuje się ze źródłem zagrożenia przez przejęcie bądź to agresji, bądź innych własności osoby zagrażającej. Anna Freud i austriacki psychoanalityk René A. Spitz (1887-1974) dowodzili, że ten mechanizm odgrywa ważną rolę we wczesnym rozwoju superego, zanim krytycyzm skieruje się do wewnątrz w późniejszym stanie rozwoju. Psycholog amerykański pochodzenia austriackiego Bruno Bettelheim (1903-1990) opisał w artykule w „Journal of Abnormal and Social Psychology” (1943) i w rozdziale 4 książki The Informed Heart (1960), jak nawet w obozie koncentracyjnym niektórzy więźniowie identyfikowali się z esesmanami. CS 269. Keep Reading →

Richard J. Crisp, Rhiannon N. Turner, Psychologia społeczna

Crisp, Turner - Psychologia społecznaPodręcznik wprowadzający we wszystkie ważne działy, w ramach których toczą się prace nad wyjaśnianiem zachowań społecznych. Nowoczesny charakter publikacji zauważa się w doborze tematów oraz w odwoływaniu się do najnowszych idei teoretycznych badań w dziedzinie psychologii społecznej. Zagadnienia omawiane są z uwzględnieniem dwóch rzadko razem omawianych perspektyw – osobowej i sytuacyjnej, zawiera klasyczne teorie i nowe ustalenia. Podręcznik cechuje ogromna dbałość o przydatność dydaktyczną wyrażająca się w takich elementach jak: logiczny układ zagadnień, przejrzysta struktura, podsumowania, definicje, ramki, schematy, grafy i tabele oraz memory maps, za pomocą których autorzy wizualizują powiązania między różnymi treściami omawianymi w poszczególnych rozdziałach.     Keep Reading →

Elliot Aronson: Człowiek istota społeczna

Aronson - Człowiek istota społeczna

Elliot Aronson: Człowiek istota społeczna

Człowiek istota społeczna Eliota Aronsona to jedna z najbardziej znanych i cenionych książek psychologicznych wszech czasów. Najzupełniej słusznie. W przystępnej, a jednocześnie pogłębionej formie zostały w niej wyłożone najważniejsze problemy nie tylko psychologii społecznej jako nauki, ale także naszego codziennego życia społecznego.Jeśli w swojej domowej biblioteczce macie dziesiątki książek psychologicznych, bez tej jednej będzie ona niepełna. Jeśli nie macie żadnej, ta jedna starczy wam za dziesiątki innych.
Grzegorz Tomicki
Keep Reading →