Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy

Berger, Luckmann - Społeczne tworzenie rzeczywistościPraca, która zyskała już miano klasyki, zajmując piąte miejsce na liście najważniejszych książek socjologicznych XX wieku, ułożonej przez członków International Sociological Association. Autorzy, koncentrując się na pojęciach „rzeczywistości” i „wiedzy”, w systematyczny sposób analizują rolę wiedzy w społeczeństwie, wysuwając wnioski dla teorii socjologicznej i socjologii w ogóle jako dyscypliny humanistycznej. Uznając, że przedmiotem socjologii jest społeczeństwo jako część ludzkiego świata, stworzonego i zamieszkałego przez ludzi, postulują uprawianie socjologii w stałym dialogu zarówno z historią, jak i filozofią.    

Co jest „rzeczywiste” dla tybetańskiego mnicha, może nie być rzeczywiste dla amerykańskiego biznesmena. „Wiedza” kryminalisty różni się od „wiedzy” kryminologa. Wynika z tego, że określone powiązania „rzeczywistości” i „wiedzy” mają związek z określonymi kontekstami społecznymi oraz że powiązania należy uwzględnić w odpowiedniej socjologicznej analizie tych kontekstów. (Fragment książki)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *