Generalizacja (generalization)

Generalizacja – definicje

Generalizacja (generalization) – mamy z nią do czynienia wtedy, gdy jakieś zachowanie wyuczone w jednym otoczeniu i w pewnych określonych okolicznościach jest podejmowane w podobnych otoczeniach i środowiskach, w których nie było nauczane. BWD 178.

GeneralizacjaIndukcja to zdolność jednostki do reagowania w różny – ale wciąż właściwy – sposób w podobnych sytuacjach. Generalizacja to zdolność jednostki do reagowania w ten sam sposób w różnych otoczeniach i wobec różnych osób. BWD 147.

Generalizacja bodźca to tendencja do reagowania w nowym otoczeniu i wśród nowych osób w ten sam sposób, w jaki zareagowalibyśmy w znanym otoczeniu, w obecności znanych nam ludzi. BWD 132.

Generalizacja bodźca (stimulus generalization) – tendencja do reagowania w nowym otoczeniu i wśród nowych osób w ten sam sposób, jak w znanym środowisku i w obecności znanych osób. BWD 178.

Generalizacja bodźca – rozszerzenie wyuczonej reakcji na bodźce podobne do bodźca warunkowego. PKK II 125.

Wypisy z literatury psychologicznej

Generalizacja (generalization)Z zadziwiającą łatwością dochodzimy do fałszywych przekonań i z taką samą zadziwiającą trudnością z nich rezygnujemy. Kierując się założeniami, pokładając nadmierną ufność we własne sądy, dokonując generalizacji na podstawie pojedynczych przykładów, dostrzegając iluzoryczne korelacje, przeceniając własne możliwości kontrolowanie biegu zdarzeń, konstruujemy nasze społeczne przekonania, a następnie staramy się tak wpływać na innych, aby uzyskać ich potwierdzenie. MPS 146.

Stereotypy traktuje się jako nieuzasadnione, ponieważ stanowią one wyraz błędnego myślenia lub nadmiernej generalizacji, rozmijania się z rzeczywistością, przesadnej sztywności i niewłaściwych atrybucji, albo racjonalizacji uprzedzeń i dyskryminującego zachowania. Jednak stereotypy, choć w różnym stopniu nietrafne, pełnią ważne funkcje u postrzegających: dostarczają wyjaśnień cudzych zachowań, podtrzymują motywacje postrzegającego, zaspokajają potrzebę domknięcia obrazu rzeczywistości. BDP 95.

Słownik: wykaz pojęć Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *