Miłość pełna (consummate love)

Czym jest miłość pełna?

Miłość pełna (consummate love) – według Roberta Sternberga, połączenie bliskości, namiętności i zaangażowania. ACI 420.

Wypisy z literatury psychologicznej

Miłość pełna (consummate love)W latach 80. amerykański psycholog Robert Sternberg podjął problematykę miłości i przedstawił jej własną koncepcję opartą na trzech komponentach składowych, których występowanie i intensywność charakteryzują relacje miłosne. Według Trójczynnikowej koncepcji miłości R. Sternberga miłość jest fenomenem, na który składają się intymność, namiętność i zaangażowanie, których natężenie może ulegać przemianie podczas trwania związku. Teorię tę spopularyzował i rozwinął w Polsce Bogdan Wojciszke. Namiętność, kojarzona potocznie najczęściej z seksualną sferą relacji, ma w opisywanej koncepcji znacznie szersze znaczenie. Przejawia się ona najczęściej w pragnieniu fizycznej bliskości i dążeniu do niej, w przypływie energii, podnieceniu, pieszczotach, pocałunkach i kontaktach seksualnych. Jednakże wyraża się też poprzez bardzo silne emocje zarówno pozytywne – pożądanie, radość, zachwyt, jak i negatywne – zazdrość, tęsknota. OPK 18-19.

Miłość pełna (consummate love)Intymność w relacji wiąże się z osiągnięciem odwzajemnionego poczucia bliskości w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej między partnerami. Określana jest przez pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które wywołują bliskość i wzajemną zależność parterów do siebie. OPK 19.

Ostatnim z komponentów modelu „miłości Sternberga” jest zaangażowanie, które w porównaniu z intymnością i namiętnością stanowi czynnik podlegający największej świadomej kontroli, ponieważ definiuje się je jako świadomą decyzję o byciu w danej relacji i o kontynuowaniu jej w przyszłości. Zaangażowanie kształtuje się na skutek podjętych działań, składających się nie tylko z wszelkiego rodzaju wysiłków, podejmowanych na rzecz trwania związku i jego stabilności, lecz także zaniechania tych działań, które mają niekorzystny wpływ na trwanie relacji. Wyraża się też w uczuciach i myślach, które budują takie wartości jak wierność, lojalność i oddanie w stosunku do partnera. OPK 20.

Słownik: wykaz pojęć Bibliografia: wykaz skrótówDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *