Edmund J. Bourne: Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi

Edmund J. Bourne: Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi

Edmund J. Bourne, Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi

Dlaczego problemy związane z napadami paniki, fobiami i lękiem są tak rozpowszechnione? Edmund J. Bourne uważa, że zaburzenia lękowe są następstwem stresu, który ulega nagromadzeniu w miarę upływu czasu, w czym decydującą rolę odgrywa środowisko społeczne, w którym żyjemy. Jest to zgodne z dość powszechnym – nie tylko wśród badaczy – poglądem, że ludzie żyjący w krajach Zachodu doświadczają obecnie więcej stresu niż w jakiejkolwiek innej epoce historycznej, czego niepokój wewnętrzny jest nieuchronną konsekwencją.

Edmund J. Bourne: Lęk i fobia. Praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi – gdzie kupić Keep Reading →

Uogólniona fobia społeczna

We współcześnie obowiązującej, piątej wersji systemu klasyfikacyjnego DSM, fobia społeczna (opatrzona sygnaturą 300.23), określona także mianem zaburzenia w postaci lęku społecznego, definiowana jest jako silny i uporczywy strach przed sytuacjami społecznymi lub przed publicznym wystąpieniem. Znalezienie się w którejś z takich sytuacji prawie zawsze wywołuje natychmiastową reakcję lękową, jednakże diagnoza właściwa jest tylko wtedy, gdy lęk wyraźnie przeszkadza danej osobie w codziennym życiu lub powoduje jej silne cierpienie. W poprzedniej wersji DSM  wyodrębniono  dwie postacie tego zaburzenia – specyficzną i uogólnioną. Specyficzna fobia społeczna przejawia się lękiem przed konkretnymi sytuacjami jednego typu, np. występowaniem publicznym, pisaniem lub jedzeniem w publicznych miejscach, oddawaniem moczu w publicznej toalecie. Osoby z tą przypadłością bądź unikają takich sytuacji, bądź odczuwają w nich bardzo silny stres. Osoby cierpiące na uogólnioną postać fobii społecznej obawiają się większości sytuacji społecznych, zarówno wymagających wystąpień publicznych, jak i wszelkiego typu kontaktów międzyludzkich. MCTU. Keep Reading →

Fobia społeczna (społeczne zaburzenie lękowe)

Fobia społeczna – definicje

Fobia społeczna (społeczne zaburzenie lękowe) – rodzaj intensywnego niepokoju wyodrębniony spośród fobii swoistych, który dotyczy zawstydzenia lub upokorzenia w obecności innych osób. Fobia społeczna to częste zaburzenie. WWS 35.  Keep Reading →

Fobia swoista (specyficzna)

Czym jest fobia swoista?

Fobia swoista zazwyczaj obejmuje strach przed jednym szczególnym rodzajem obiektu lub sytuacji w połączeniu z unikaniem. Nie ma tu spontanicznych napadów paniki ani strachu przed napadami paniki, jak w agorafobii. Nie ma tu także strachu przed upokorzeniem ani zażenowaniem, jak w fobii społecznej. Bezpośrednia ekspozycja na budzący strach obiekt lub sytuację może jednak wywołać reakcję paniki. W przypadku fobii swoistej strach jest zawsze nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia, jakie niesie ze sobą obiekt czy sytuacja. Strach i unikanie są tak silne, że przeszkadzają w codziennych zajęciach, pracy czy relacjach i powodują znaczące dolegliwości psychiczne przez okres co najmniej 6 miesięcy. Nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że nie ma to racjonalnego uzasadnienia, fobia swoista może wzbudzić w tobie znaczny lęk. BLF 31. Keep Reading →