Sharon Martin: Perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę

Sharon Martin, Perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę

Sharon Martin, Perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę

Perfekcjonizm bywa postrzegany pozytywnie – zwłaszcza w obszarze naszej kultury – skłania bowiem do zachowań, które wydają się pożądane i pozwalają na osiąganie ambitnych celów, zdobywanie nagród i unikanie krytyki. Niestety przyczynia się on także do niepotrzebnego stresu i lęku, niszcząc przy okazji poczucie własnej wartości i więzi z ludźmi, przy czym perfekcjonista często nie zdaje sobie sprawy z tej przyczynowo-skutkowej zależności. W ostatecznym rozrachunku perfekcjonizm przynosi zatem skutki odwrotne od oczekiwań i zaczyna być odczuwany jako ciężar, a nie atut.

Sharon Martin: Perfekcjonizm. Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę – gdzie kupić

Keep Reading →

Perfekcyjnie ukryta depresja (perfectly hidden depression)

Czym jest perfekcyjnie ukryta depresja?

Cierpiąc na perfekcyjnie ukrytą depresję (PHD = Perfectly Hidden Depression), nie rozpoznajesz swojego stanu jako depresji. Ludzie w depresji są smutni. Ludzie w depresji nie maja energii. Inni zauważają u nich apatię, rozdrażnienie lub nadmierna senność. Sam pomysł, że masz depresję, wydaje ci się śmieszny – przynajmniej dopóty, dopóki nie zaczniesz czytać o PHD. RPB 27. Keep Reading →

Perfekcjonizm

Czym jest perfekcjonizm?

Niełatwo jest zdefiniować perfekcjonizm; u każdego przejawia się on inaczej. Wszystkim jednak nieodmiennie nie pozwala żyć pełnią życia. Każe dążyć do perfekcji, formułować nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i innych, jak również wierzyć, że trzeba osiągać swoje cele z łatwością, nigdy nie popełniać błędów, nie mieć wad, nie być niemiłym… Perfekcjoniści nie akceptują niczego, co nie jest doskonałe, i czują rozdrażnienie, gdy komuś (im samym lub innym ludziom) nie udaje się sprostać określonym oczekiwaniom. A ponieważ ich standardy są nie do spełnienia (nawet przy dużym nakładzie wysiłków), toteż perfekcjoniści zawsze są na przegranej. Ostatecznie czują się gorzej, a nie lepiej. MPE 15. Keep Reading →